Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.jpg
OBSAH
1. Úvodní slovo prezidenta Unie botanických zahrad ČR      
2. Historie BZ v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
3. UBZ ČR
Poradní sbor a Unie botanických zahrad
Vznik Unie botanických zahrad
Unie botanických zahrad v Parlamentu České republiky
4. Čestní členové Unie botanických zahrad
5. VÝROČÍ
Padesát let Botanické zahrady hlavního města Prahy  
Sbírky Botanické zahrady hlavního města Prahy v průběhu let
6. NOVINKY
Nová expozice vodních rostlin v Bečově nad Teplou
 
Beaufortské alpinum
Sbírky vodních a mokřadních rostlin BÚ AV ČR, v. v. i. v Třeboni  
Reintrodukce cypřiše Duprezova
Venkovní učebna přírodopisu v Hamzově arboretu
 
7. ZÁPISY a vlajkové druhy pro konzervaci v Botanických zahradách ČR 
8. PĚSTOVÁNÍ
Pár zkušeností s výsevem semen vybraných zástupců čeledi Proteaceae  
Kultivace v lednici na víno aneb Tuning nápojové vitríny   
9. Botanické družení 2019   
10. ZPRÁVY z botanických zahrad
Aktuality z Centra léčivých rostlin LF Masarykovy univerzity   
Průvodce dřevinami arboreta Žampach   Zahrada pro všechny. Workshop pro BZ
11. MEDAILONKY
Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor 
12. OSOBNOSTI
Jan Koditek   
13. Bibliografie   
14. Adresář členů Unie botanických zahrad ČR
 
 
Navrhovaná struktura je následující: 
Editorial 
Sekce – informace z jednání genofondové skupiny a redakční rady 
Ohlédnutí za akcemi – botanické družení, konference, tisková zpráva z parlamentu, přednáška z VH 
Zprávy z botanických zahrad a arboret - významné a zajímavé akce, novinky, rostliny o kterých se chcete 
i informovat a podělit 
Medailonky zahrad 
Výročí 
Personalia – čestní členové Unie
Zkušenosti z pěstování – pěstování a množení obtížně pěstovatelných či zajímavých druhů
(např. klíčení rodu Protea apod.) 
Přehled publikační činnosti – bibliografie za rok 2019 
Zápisy z jednání  Rady, Pracovní skupiny pro genofondy, Valné hromady
Výroční zpráva 2019