Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tropické rostliny ve sbírkách botanické zahrady

Nedaleko bohnického sídliště, v ulici Na Farkách v zahradě u Gregorů, byla v sedmdesátých a osmdesátých letech pěstební zahrada s pěstebními a sbírkovými skleníky pro tropické a subtropické rostliny. Mimo jiné zde  byl soustředěn sortiment 80 druhů a kultivarů rodu Sansevieria, sbírka  kaktusů, sukulentů. Sbírku měl na starosti Milan Nedvěd a Oldřich  Bendák, o areál Na Farkách se staral zahradník Pavel Havlíček. V době navrácení pozemků původním majitelům byly rostliny přeneseny do jiných botanických zahrad. Historie tropických sbírek je svázána s Jiřím  Haagerem. Krátce poté, co nastoupil na místo ředitele, byl vybudován  lexanový skleník před Správní budovou 1 v Ornamentální zahradě (1994).  Do něj umístil některé rostliny, které měl po zrušení tropických skleníků Botanického ústavu ČSAV uschované v jiných botanických zahradách i soukromých sbírkách. Rozvoj sbírek umožnila výstavba skleníku Fata  Morgana (dokončen 2003) a po ní i dalších krytých objektů. Ve foliovníku  v Horní zahradě byly zimovány dřeviny v nádobách a byla zde část sbírek  teplomilných dřevin, sukulentů a cibulovin (dnes expozice Svět kaktusů a sukulentů).
Významné bylo dokončení pěstebních skleníků v zázemí administrativní budovy v roce 2008. Zhruba od roku 1997, kdy se začaly vytvářet sbírky tropických rostlin pro budoucí expozice skleníku Fata  Morgana, uskutečnily se první dvě expedice do tropických zemí – Nikaraguy  a Guatemaly, kterých se zúčastnil Jiří Haager a Romana Rybková. 
 
 

zahon-subtropickych-rostlin-pred-sklenikemk.jpg

Záhon subtropických rostlin před skleníkem Fata Morgana krátce po vysazení v roce 2012 
 
Od té doby  získala botanická zahrada nejen ucelené kolekce vybraných skupin rostlin,  čeledí a rodů, ale i velmi zajímavé jednotlivé rostliny, které jsou velmi cenné  samy o sobě. Příkladem může být keřovitá Amborella trichopoda, jediný žijící  zástupce z čeledi Amborellaceae i samostatného řád Amborellales, která pochází z ostrova Nová Kaledonie. Tento druh představuje nejstarší vývojovou větev krytosemenných rostlin a její uspořádání květů je velice starobylé. Je tedy nejbližším přežívajícím příbuzným prvních kvetoucích rostlin.  
 
dreviny-v-nadobach-pred-sklenikem-fata-morganak.jpg
Dřeviny v nádobách před skleníkem Fata Morgana v roce 2005 
 
Ve sbírkách jsou zastoupené i rostliny málo známých čeledí, například Chloranthaceae, Lowiaceae, Eupomatiaceae a dalších. Ze 451 uznávaných čeledí pěstuje botanická zahrada zástupce 295 čeledí. Z 86 řádů je ve sbírkách  zastoupeno 79. Toto taxonomické bohatství je využíváno nejen v expozicích  pro návštěvníky, ale také pro výuku studentů, k vědeckým účelům, jako cenný  genetický materiál a podobně. Součástí tropických expozic a přenosné zeleně  jsou samozřejmě dřeviny. V roce 2016 jsme pěstovali 114 druhů tropických  jehličnanů a dalších přibližně 180 položek tropických a subtropických  listnatých dřevin. Hodnota kolekce jehličnanů je vysoká, protože obsahuje  takřka všechny rody těchto dřevin.  
První rostliny rodu Begonia byly do sbírky botanické zahrady přivezeny v roce 1997 z expedic do Nikaraguy a Guatemaly (Jiří Haager, Romana  Rybková). Postupně byly získávány další druhy, a to jak z expedic  a zahraničních cest, z jiných botanických zahrad i z Indexu Seminum
 
begonie-v-nizinnem-destnem-lese-skleniku-fata-morgana-v-roce-2004.jpgBegonie v nížinném deštném lese skleníku Fata Morgana v roce 2004 
 
sklenik-fata-morgana-v-roce-2004.jpgSkleník Fata Morgana v roce 2004 
 
Zajímavé druhy přivezla Eva Smržová z Madagaskaru. Sbírku doplnil i Karel Hajda výměnami s francouzskými pěstiteli, Martin Dvořák přidal velmi citlivé druhy z Bornea. Kolekce zahrnuje téměř výhradně původní botanické  druhy a jen několik kříženců. V roce 2019 sbírka obsahovala 230 druhů.  O sbírku se starají Romana Rybková, Karel Hajda a Eva Smržová. 
Také sbírka čeledi Gesneriaceae má základ v expedicích do Nikaraguy  a Guatemaly. Jednalo se především o rody Kohleria, Columnea, Achimenes, Drymonia. Postupně se sbírka rozrůstá o další a další rody i druhy, a to jak z expedic a zahraničních cest, z jiných botanických zahrad i z Indexu Seminum. Velká část planých druhů je uplatněna v expozicích skleníku Fata  Morgana, některé jsou vystaveny sezónně v době květu. Z rodu Streptocarpus stojí za zmínku zřídka pěstované madagaskarské S. hilsenbergii, S. levis  a S. oliganthus. Sbírka má přibližně 300 druhů. Součástí sbírky jsou i zahradní  odrůdy rodů Saintpaulia (cca 200 odrůd a 19 planých druhů) a Achimenes (120 odrůd a 15 planých druhů), umístěné v zásobních sklenících. Veřejnost má možnost se s nimi seznámit na pravidelných akcích, které pořádáme  ve spolupráci se specializovanou základní organizací ČZS Saintpaulia. 
První rostliny čeledi Bromeliaceae byly do sbírky botanické zahrady přivezeny v roce 1997 z expedic do Nikaraguy a Guatemaly (Jiří Haager, Romana Rybková). 
Postupně byly získávány další a další rody i druhy, a to jak z expedic a zahraničních cest, z jiných botanických zahrad i z Indexu Seminum. Nejvíce je zastoupený rod Tillandsia s 300 taxony v 600 položkách, mnoho z nich se známým původem. Sbírka obsahuje také kolem 30 zajímavých  suchomilných druhů. Část sbírky je trvale umístěna ve skleníku Fata Morgana, některé suchomilné bromélie rostou v expozici Svět sukulentů a ostatní jsou pěstovány v zásobních sklenících. Kurátorkami sbírek jsou Romana Rybková a Eva Smržová.