Jdi na obsah Jdi na menu
 


Unie botanických zahrad v Parlamentu ČR

Dne 10. prosince 2019 se konal v Parlamentu ČR seminář o BZ ČR. Seminář  vedla místopředsedkyně výboru pro životní prostředí Parlamentu ČR Ilona  Mauritcová. Za BZ se zúčastnili prezident Unie botanických zahrad Pavel  Sekerka, dále Vlastik Rybka, Jarmila Skružná, Jana Zavřelová a Eduard  Chvosta. Bylo přítomno několik poslanců. Účelem semináře bylo připravit  a navrhnout nový zákon o botanických zahradách ČR a tím je začlenit do  společnosti, dlouhá léta je v tomto legislativní mezera.  
 

zpravodaj_posledni_7_12_def_2020.png
Seminář vedla místopředsedkyně výboru pro životní prostředí Parlamentu ČR 

Po úvodním krátkém úvodu paní poslankyně a zhodnocení situace vzniku  zákona o botanických zahradách byla odprezentována tato problematika: 


1. Pavel Sekerka – Botanické zahrady ČR, jejich historie a současnost

2. Vlastik Rybka – Role botanických zahrad v záchraně biodiverzity

3. Jarmila Skružná, Jana Zavřelová – Programy BZ pro návštěvníky se specifickými potřebami  

4. Eduard Chvosta – Význam středoškolských BZ pro společnost  

Následovala diskuze, ve které mimo výše jmenovaných vystoupil také profesor  JUDr. Milan Damohorský, jenž návrh zákona zpracoval. Závěrem byl podán  návrh na uskutečnění kulatého stolu, kde by byla celá problematika opět otevřena.