Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria členství

Povinná pro všechny institucionální členy:

 1. Botanická zahrada pěstuje minimálně 500 taxonů či kultivarů rostlin.
 2. Zahrada je otevřená veřejnosti alespoň po 2 měsíce v roce nebo slouží k pravidelné výuce.
 3. Má tým pracovníků odborně způsobilý plnit kritéria pro činnost botanické zahrady a dbá o jejich soustavný odborný růst. Kvalita a počet odborného personálu odpovídá počtu pěstovaných rostlin.

Zpřesňující kritéria (řádný člen musí splňovat nejméně 7 podmínek, přidružený člen alespoň 4):

 1. Pěstované rostliny jsou viditelně označeny jmenovkami, nebo je možná jejich snadná identifikace pomocí poskytnutého průvodce, pracovního listu nebo zapůjčeného elektronického čtecího zařízení.
 2. Má funkční informační systém – orientační systém, mapu expozic, jednotlivé informační panely.
 3. Informuje o činnosti a akcích na webových stránkách, v tisku či periodicky vydávaných přehledech akcí.
 4. Účastní se nebo pořádá vzdělávací a výchovné programy v oblasti botaniky, dendrologie, zahradnictví, lesnictví nebo ochrany přírody.
 5. Pravidelně pořádá akce pro veřejnost zaměřené na botaniku, ochranu přírody či zahradnictví.
 6. Řeší granty nebo se účastní na výzkumu či vývoji prospěšného pro poznání a ochranu rostlin, charakteristice a záchově genofondu, šlechtění nebo optimalizace pěstebních postupů.
 7. Slouží k udržování genofondu rostlin.
 8. Vede pracovní evidenci rostlin ve sbírkách a expozicích v přírůstkových nebo výsadbových knihách, GIS či počítačové databázi. V evidenci jsou zohledněny požadavky vyplývající z Úmluvy o biologické rozmanitosti především ve vztahu k původu genetického materiálu.
 9. Vydává pravidelně Index Seminum v tištěné podobě nebo elektronicky.
 10. Má odborně zpracovaný management sbírek a expozic trvalých kultur živých rostlin.
 11. Zajišťuje kontinuitu botanické zahrady, umožňující soustavné udržování a rozvoj sbírek.
 12. Sbírky zahrady jsou v řádném zdravotním stavu.
 13. Monitoringem a účinnými opatřeními se snaží zamezovat šíření nepůvodních pěstovaných druhů a na nich vázaných organizmů do okolí zahrady.
 14. Dokumentuje svoji činnost, a pravidelně publikuje její výsledky (např. alespoň jednou ročně ve formě ročenky či výroční zprávy).