Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní údaje

export15.jpgDne 16. 2. 2005 byla na ustavující Valné hromadě ve VÚKOZ Průhonice založena jako občanské sdružení osob a institucí, reprezentujících botanické zahrady, arboreta a významné botanické sbírky Unie Botanických zahrad České republiky. Na Valné hromadě byl schválen návrh stanov a provedena volba orgánů Unie. 13. 4. 2005 byla Unie zaregistrována Ministerstvem vnitra. Jejím sídlem je Botanická zahrada hlavního města Prahy.

Poslání a cíle Unie

  1. Společně postupuje při ochraně obecných i specifických zájmů botanických zahrad.
  2. Připravuje podklady a stanoviska k legislativním opatřením a jiným opatřením státních orgánů, které se dotýkají působnosti příslušných botanických zahrad.
  3. Připravuje podklady a stanoviska botanických zahrad při koncipování širších strategií a programů péče o životní prostředí, ochrany přírody, biodiversity a genofondu planých a pěstovaných rostlin orgány státní správy, orgány místní samosprávy, vědeckými institucemi.
  4. Zastupuje botanické zahrady na mezinárodním odborném fóru v případech, kdy je třeba vyjádřit společné stanovisko. Zpřístupňuje všem českým botanickým zahradám informace z mezinárodní spolupráce botanických zahrad a organizací působících v ochraně přírody.
  5. Iniciuje, podporuje a koordinuje vznik a dodržování pěstitelských programů botanických zahrad České republiky a účast těchto zahrad na obdobných mezinárodních programech.
  6. Metodicky pomáhá k sestavení a uskutečnění účinných programů výchovy a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, obstarává přitom záležitosti, které je účelné zařídit společně, například v ediční činnosti.
  7. Spolupracuje se vzdělávacími institucemi při zadávání a řešení odborných a vědeckých prací. Pečuje o odborný růst pracovníků botanických zahrad a vzájemnou informovanost, vytváří společný informační fond botanických zahrad.
  8. Podporuje využití věcného a lidského potenciálu botanických zahrad pro vědecké poznání a výzkum a koordinuje faktickou účast na konkrétních programech, podporuje využití získaných výsledků v praxi.
  9. Napomáhá řešení provozních a technických problémů rozvoje botanických zahrad, včetně společného obstarávání záležitostí provozního a technického charakteru v případech, na nichž se členové unie dohodnou.