Jdi na obsah Jdi na menu
 


Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ Tábor

Táborská botanická zahrada patří k nejstarším svého druhu v Čechách. Její  historie se píše od 80. let 19. století. Po celou dobu existence byla součástí  vzdělávacích institucí. Na přelomu 19. a 20. století náležela k jedinému  vysokému zemědělskému učení v českých zemích – Královské české  akademii hospodářské. Přestože během 20. století prošla škola i zahrada  restrukturalizací, dodnes slouží vzdělávacím aktivitám studentů v rámci vyšší  odborné a střední zemědělské školy. 
Příklon k zemědělství a agrárním plodinám se výrazně odrazil na svou dobu  v progresivním členění zahrady dle zemědělského a průmyslového využití  rostlin. Dodnes zde najdeme expozice barvířských, přadných, škrobnatých nebo  siličnatých rostlin. Nově přibyla bylinková zahrada inspirovaná životem a dílem  křesťanské mystičky Hildegardy z Bingenu, která sepsala známou encyklopedii  léčivých bylin Liber simplicis medicinae. Bohatě jsou zastoupeny zeleniny,  tabáky a polní plevele, mezi které patří i dnes vzácné druhy české květeny jako  koukol polní (Agrostemma githago) nebo hlaváček letní (Adonis aestivalis).  Celkem je ve sbírkách zastoupeno až 2 000 taxonů vyšších rostlin. 
Kolekce sukulentních rostlin ve sklenících botanické zahrady 
Exteriéry botanické zahrady 
Na počátku 20. století bylo započato s budováním arboreta, které  v současnosti zaujímá plochu 1,5 ha. Arboretum je tvořeno jednak  domácími druhy uskupenými v různé typy biotopů a dále druhy  introdukovanými, s výrazným podílem kultivarů. Exteriérové sbírky jsou  doplněny o interiérové skleníky, jejichž součástí jsou např. tropické  užitkové rostliny. Mezi vlajkové druhy v táborské botanické zahradě patří  wolemie vznešená (Wolemia nobilis), která se zde pěstuje od roku 2007,  tedy necelých 15 let od objevení tohoto druhu v přírodě. 
Botanická zahrada je otevřena každý všední den od dubna do června od  7 do 17 hodin, od července do srpna od 7 do 18 hodin, od září do října od 7  do 17 hodin, od listopadu do března od 7 do 16 hodin. O víkendech je  otevřeno pouze v době letních prázdnin (červenec, srpen) od 10 do 17  hodin. Symbolické vstupné se platí jen do skleníků, vstup do areálu je  volný. Václav Dvořák, Žaneta Šišková 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář