Jdi na obsah Jdi na menu
 


2018

doc. RNDr. Vladimír Řehořek, CSc.
Čestný člen Unie od roku 2018

rehorek.pngDocent Řehořek se narodil 9. 11. 1933 v rodině akademického malíře v Kořenci. Středoškolské studium ukončil maturitou na gymnáziu v Boskovicích a poté pokračoval studiem biologie a chemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Krátce učil na střední škole ve Valašských Kloboukách a v Západomoravském muzeu v Třebíči, kde měl na starosti přírodovědecké oddělení. V roce 1961 zakotvil na Katedře botaniky VŠP v Nitře. Jeho bohatá pedagogická aktivita byla za normalizace přerušená, byl přeřazený na technické místo. Od roku 1978 začal postupně budovat botanickou zahradu, která vznikla na základě útvaru péče o zeleň. Zahrada oficiálně vznikla v roce 1982, doc. Vladimír Řehořek zastával funkci zástupce ředitele a později je i její ředitel. Botanická zahrada VŠP v Nitře se záhy stává jednou z nejvýznamnějších československých botanických zahrad. Účastní se botanického i zahradnického života a právě díky doc. Řehořkovi organizuje vzájemná setkání, konference i se spolupodílí na vydávání Zpravodaje botanických zahrad. Byl členem Poradního sboru pro botanické zahrady Ministerstva životního prostředí ČR a v radách botanických zahrad a arboret vysokých škol v Brně, Bratislavě, Zvolenu a Košicích.
V roce 1994 se vrací na Moravu, nastupuje jako vedoucí Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity.
Patří k aktivním členům České botanické společnosti, které předsedal v letech  2000–2005.   
U doc. Vladimíra Řehořka je udivující jeho široká znalost rostlin a přírody celkem. Nejenom že je vynikající florista, geobotanik a taxonom, ale velice dobře zná i rostlinou žoužel – řasy, houby, lišejníky. Byl činný i v ochraně přírody, spolupracoval s ochranářskými sdruženími. Jako jeden z prvních u nás začal prosazovat ex situ ochranu ohrožených druhů v botanických zahradách. 
Publikoval obrovské množství vědeckých i populárních článků, recenzoval řadu odborných zahradnických a přírodovědných publikací. 
Zážitkem byla účast na exkurzích, které vedl a ve kterých se naplno projevovaly jeho pedagogické schopnosti a také jeho optimistická povaha. Ale výborně zná i kulturní rostliny, jak zahradní tak i tropické, což je u teoretických botaniků spíše výjimkou. Má zelené ruce, pěstování rostlin je jeho koníček, kterému se dlouhodobě věnuje na své chalupě.                                                                        Magdaléna Chytrá

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář