Jdi na obsah Jdi na menu
 


2018

Program:
 • hospodaření a činnost Unie v roce 2017 a výhled pro rok 2018
 • volba vedení Unie
 • volba čestného člena – doc. RNDr. Vladimír Řehořek, CSc.
 • info pracovní skupiny pro práci s genofondy
 • Dovozní rostlinolékařská kontrola – snižování rizik zavlékání nebezpečných organismů (Vladislav Rašovský, ÚKZÚZ)
 • nabídka spolupráce ochrany přírody a botanických zahrad v oblasti pěstování ohrožených druhů (Ivana Jongepierová, SCHKO Bílé Karpaty)
 • pozvánka k prezentaci botanických zahrad na letní etapě Flory Olomouc (Jana Jirovská, Flora Olomouc)
 • botanické družení v roce 2018
 • místo konání valné hromady v roce 2019
 • místo konání botanického družení v roce 2019
 • diskuse a prostor pro příspěvky členů – zejména bouřlivá debata k návrhu zákona o bot. zahradách
 • oběd, návštěva skleníků BZ a venkovních expozic