Jdi na obsah Jdi na menu
 


2023

Zápis z jednání

Program jednání:
  1. Přivítání na Výstavišti Flora Olomouc a výzva k obnovení bývalé spolupráce
  2. Rekapitulace dění v Unii za rok 2022 a nejbližší plány
  3. Přehled o hospodaření Unie za roky 2020 a 2021
  4. Hlasování o změně sídla
  5. Vstup BZ Liberec do UBZ ČR
  6. Čestní členové
  7. Změna složení revizní komise
  8. Akce v BZ
  9. Genofondová skupina
10. Vyhlášení Národních sbírek

 

1. Přivítání na Výstavišti Flora Olomouc a výzva k obnovení bývalé spolupráce
Ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková přivítala valnou hromadu UBZ ČR v budově bývalé oranžerie ve Smetanových sadech. Apelovala na obnovení spolupráce botanických zahrad na výstavách. Prezentovala pozvánky na letošní výstavy:
20. – 23. dubna – Jarní Flora Olomouc: Království barev
10. – 11. června – Vyznání růžím
4. – 7. října – Podzimní Flora Olomouc
Vedoucí zahradnického oddělení Zdeněk Šup představil VFO.
Pavel Sekerka: Pro spolupráci budou botanické zahrady potřebovat znát termíny a rostliny, o které by byl zájem.
Z. Šup: Expozice dříve připravoval architekt, toho FO poskytne. Možná je spolupráce již na jarní Floře. FO by si přijeli pro výpůjčku rostlin. Zahrady by měly možnost vystavit propagační panely. Spolupracovat by se dalo i na výstavě Vyznání růžím.
Richard Šrámek: Ideální by pro expozice byl přesah – popularizace zaměřená zejména na děti, interaktivní prezentace. FO zahrady seznámí s možnostmi dotací a zašlou harmonogram.

2. Rekapitulace dění v Unii za rok 2022 a nejbližší plány (P. Sekerka)
Konaly se pravidelné schůze Rady Unie (Pavel Sekerka, Vlastik Rybka, Ladislav Pavlata, Magdalena Chytrá, Eduard Chvosta), Redakční rady a Genofondové skupiny. Konference na téma Voda se uskutečnila tentokrát v podzimním termínu v Praze v hotelu Absolutum.
Prosíme zahrady, aby posílaly změny kontaktů vedoucích i odborných pracovníků tajemnici (anna.prochazkova@natur.cuni.cz).

Expedice
V nadcházejícím roce bychom chtěli zkusit vyjet na první společnou expedici do zahraničí. Pro začátek jsme jako cíl zvolili Slovensko, abychom na jednodušší destinaci odzkoušeli organizační záležitosti. P. Sekerka již kontaktoval slovenskou stranu. Slováci projevili zájem o účast v Unii, což asi není úplně možné ani praktické, ale mohou se účastnit našich výjezdních akcí. Seznámíme se a zkusíme získat povolení pro sběr ohrožených rostlin. Účelem expedice bude sběr křenu velkoplodého (Armoracia macrocarpa) a popelivky šedé (Ligularia glauca). Expedice by se konala během prázdnin a trvala by asi týden. Zahrady se budou moct hlásit, předběžný zájem vypadá asi na 3 auta. Ještě se dohodneme na tom, co bude Unie proplácet (ubytování, strava, benzin).

Redakční rada
V minulém roce byly rozeslány 2 Botanické občasníky. Deadline pro příští občasník je 7. února 2023. Prosíme, posílejte příspěvky, zejména pak akce pro veřejnost, které se budou konat přibližně od dubna dál.
Byl vydán Zpravodaj botanických zahrad ČR 50/2022. Každá zahrada má nárok na 3 výtisky. Budeme potřebovat příspěvky do nadcházejícího 51. čísla, a to do června 2023. Počítáme s články ohledně zahradních výročí, s medailonky, reportáží z družení, články o pěstování rostlin a se zprávou o národních sbírkách. Míváme málo informací o bibliografii. Prosíme, uvádějte i články, které vyšly v místním tisku, v Zahrádkáři apod. Máme domluvený prodej přebytků Zpravodaje v e-shopu a v kamenném obchodě knihkupectví Academia. Prosíme zahrady, které mají e-shop, aby také umožnily prodej Zpravodaje. Vzhledem ke zvýšení ceny tisku počítáme s návratem části nákladů prodejem. Pokud by se Zpravodaj příští rok dostatečně neprodával, zvážíme snížení nákladu z 500 na 300 ks.

Webové stránky
Prosíme o zasílání informací, které by na stránkách mohly být zveřejněny (aktuální informace o zahradě, novinky, události). Facebooková stránka je také funkční. Některé zahrady jsou na FB aktivní, ostatní se mohou přidat. Méně důležité informace se dají sdílet také ve FB skupině.
Akreditace
Od minulého roku se nic nezměnilo. Akreditaci ArbNet má 5 zahrad. Získat ji není složité. Možná by se dala zpracovat kolektivní přihláška pro ČR, pokud by byl zájem. Akreditaci BGCI má nyní pouze BZ Průhonice. Pravidla jsou složitější, je potřeba některé věci doložit a nahrát seznam rostlin. Je to významné akreditace, dobrý argument pro zřizovatele. V síti pro výměnu rostlinného materiálu IPEN je nyní 8 zahrad. Nově do ní vstoupila BZ PřF UK.
Rostlinolékaři
Rostlinolékařské osvědčení je povinné pro dovoz všech semen ze třetích zemí. Rostlinolékařské pasy jsou potřeba při výměně mezi zahradami a musí být archivovány 3 roky. Máme schválený předávací protokol, který je dobré alespoň občas použít. Zvláště je to důležité v případech, kdy zahrada předává materiál školkařům. Pokud protokol chybí a přijde se na to, mohou za to padnout pokuty. Každá organizace s IČO musí protokoly vydávat, pokud předává rostliny jiné organizaci s IČO. V případech předání rostliny koncovému spotřebiteli předávací protokol potřeba není.
Anna Novotná: Jednou za rok musí přijít pracovníci ÚKZÚZ na kontrolu, ale nepřijdou automaticky, čekají, až se zahrada ozve. Překontrolují přítomnost karanténních škůdců.
M. Chytrá: Kontrola může najít i jiné škůdce než karanténní, což je pro zahradu výhodné. Také občas podchytí nedostatky v administrativě, které je pak možné napravit.

Putovní výstavy
Je možné se domluvit na zápůjčkách putovních výstav:
Genetické zdroje, klíč k zemědělské rozmanitosti, formát A1. Suchdol si tuto výstavu rezervuje od září, na pozdější termíny je možné se domluvit.
Muzeum v přírodě – muzeum v zeleni, 5 tabulí formátu A0 o Českosaském Švýcarsku.
Zahrada vůní, výstava Centra léčivých rostlin LF MUNI s ukázkami esencí rostlin a parfémů, ve kterých se používají.
V BZ PřF MUNI vzniká výstava Péče o stromy ve městech. Hotová bude na jaře. Nejprve bude vystavená v Brně, potom je možné si ji zapůjčit. Výstava bude vytištěna z rozpočtu Unie. Bude k ní zakoupeno také 10 ks stojanů. O zapůjčení výstavy v červnu se Hlásí Malešice.
Družení a valná hromada
Letošní družení (2023) bude pořádat ZOO a zámek Zlín-Lešná. Pro rok 2024 se jako pořadatel hlásí Arboretum Kostelec nad Černými lesy. Příští valná hromada se bude konat v roce 2024 v BZ FTZ ČZU Praha-Suchdol.

 

Odborný zájezd 2023 (Eduard Chvosta)
Letos podnikneme třídenní zájezd se dvěma noclehy v Děčíně. Ubytování zajistí Libor Kunte. Počítáme s pravděpodobným termínem zájezdu 28. až 30. července, ale ještě ho musíme ověřit na straně hostitelů. Doprava bude podle počtu účastníků autobusem nebo individuální. Náklady na zájezd ještě nejsou známé. Přihlášky je možné posílat na adresu chvosta@skolajarov.cz.
Program zájezdu:
1. den: Děčín, BZ A. Komerse, růžová zahrada, zámecký park
2. den: Zámek Zuschendorf (sbírky azalek, kamélií, hortenzií, břečťanů), zámek Pillnitz (kamélie, citrusy)
3. den: BZ Drážďany, arboretum

 

3. Přehled o hospodaření Unie za rok 2022 a výhled do roku 2023 (A. Procházková)
Pro všechny následující hlasování byla jednomyslně schválena volební komise ve složení: Ivana Pončíková, Anežka Daníčková, Anna Procházková.

4. Hlasování o změně sídla
A. Procházková navrhla změnu sídla ve stanovách na obec Praha a zápis adresy Na Slupi 16, Praha 2, 128 00 do spolkového rejstříku. Pokud by bylo potřeba v budoucnu znovu změnit sídlo na jinou adresu v rámci Prahy, nebude nutné znovu měnit i stanovy, postačí změna v rejstříku.
Návrh byl jednomyslně schválen.

5. Vstup BZ Liberec do UBZ ČR
Nový ředitel BZ Liberec Václav Lenk zažádal před konáním valné hromady o řádné členství v Unii BZ ČR. Představil ve své prezentaci zahradu a uvedl na sebe kontakt:
vlenkbotanyliberec.cz, tel: 737 244 567 nebo 482 360 827.
Hodnotitelé Ladislav Pavlata a Eduard Chvosta přednesli zprávu ze své návštěvy liberecké zahrady. Zahrada podle hodnotitelů splňuje podmínky vstupu a je naprosto příkladná. Do budoucna by bylo dobré pro zahradu stanovit kurátora a sdílet evidenci rostlin v projektu Florius. Zahrada je doporučena k přijetí.
Valná hromada řádné členství BZ Liberec jednomyslně schválila.

6. Čestní členové
Čestnými členy UBZ ČR se letos staly Ing. Dagmar Fetterová, Ing. Jarmila Matoušková a Ing. Naděžda Krejčí. Kandidátky byly jednotlivě představeny krátkou řečí. Magdalena Chytrá přednesla řeč o D. Fetterové, Michal Pavlík představil J. Matouškovou a Z. Šup referoval o N. Krejčí. Čestné členství všech tří kandidátek bylo valnou hromadou jednomyslně schváleno.

7. Změna složení revizní komise
Martin Zoun rezignoval na funkci člena revizní komise UBZ ČR. Jako nový člen revizní komise byla valnou hromadou jednomyslně zvolena Anežka Daníčková.

8. Pozvánka na akce v botanických zahradách
Botanická zahrada Praha zve na cyklus přednášek pro zaměstnance. Přednášky se konají vždy ve čtvrtek od 13 hodin na chodbě pěstebních skleníků v budově ředitelství. Program:
9. 2. Petr Hanzelka: Severoamerické trvalky a trávy ve sbírkách Botanické zahrady Praha
        (s přihlédnutím k jejich zahradnickému uplatnění) 
16. 2. Jan Ponert: Orchideje Středomoří
23. 2. Vlastik Rybka: Jak Stráň chrání pražské kytky?

Akce v Průhonicích (BZ a genofondové sbírky Chotobuz):
Předjarní semináře:
14.2. Sekerka P.: Plané druhy pivoněk v přírodě a zahradě  
28.2. Caspers Z.: Bezkartáčkaté kosatce v zahradní kultuře 
Semináře řezu ovocných dřevin:
11.2. Řez ovocných dřevin
4. 3. Řez ovocných dřevin
Přihlášky zasílejte Ing. Kateřině Štrossové - katerina.strossova@csop.cz  
4. a 5.3. Víkend sněženek (provázení po sortimentu, prodej, výstava sortimentu)

9. Genofondová skupina
Zasedání skupiny pro genofondy proběhla 10. 6. 2022 v Průhonicích a 2. 11. 2022 v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava. Zahrady mohou používat logo genofondového programu.

Sorbus sudetica
Koordinátora už nebude dělat Vojtěch Zavadil, jeho roli přebírá Ludmila Harčariková.

Antennaria dioica
ČBS zvolila kociánek dvoudomý jako rostlinu roku 2023. Zahrady se mohou hlásit o rostliny (možno kontaktovat tajemnici nebo přímo V. Rybku). Nesmí být pěstované s jinými kociánky. Na skalkách roste dobře.

Pulsatilla patens
ČSOP vyhlásil rok konikleců. Na ochraně P. patens spolupracujeme s AOPK (vrací ho na stanoviště). V BZ je potřeba ho izolovat od jiných konikleců.

Persicaria
Spolek českých perenářů vyhlásil rod Persicaria jako trvalku sezony.

Metodiky
Botanický ústav vydal 2 metodiky pěstování ohrožených rostlin ex situ, jsou k mání. Měli bychom odlišovat „ochranářskou ex situ kultivaci“ a „dlouhodobou ex situ kultivaci ohrožených druhů“. Také bychom měli oficiálně uvádět, že rostliny pěstujeme podle vydaných metodik. V Třeboni vznikly metodiky pro krátkověké vlhkomilné rostliny. Ještě nejsou v tisku, ale časem budou ke stažení na stránkách Botanického ústavu. Je možno domluvit se v Třeboni na kultivaci vlhkomilných rostlin, pokud by měl někdo zájem s nimi pomoct.

10. Vyhlášení Národních sbírek (P. Sekerka)
Národní sbírka může být definovaná různým způsobem (taxonomicky, užitkovostí, geograficky, morfologicky, ekologicky atd.). V různých státech se pojetí značně liší, někde je přísnější, někde méně. My budeme vyhlašovat Národní sbírky na 3 roky, během kterých bude muset sbírka splnit určitá pravidla. Pokud je bude závěrem tříletého období splňovat, bude Národní sbírka potvrzena. Přihlásit Národní sbírku mohou i jiné subjekty, než botanické zahrady.
Co národní sbírky přinesou:

  • Sebeuvědomění. Uděláme si tím přehled, které sbírky jsou hodnotné, co chceme do budoucna udržovat a propagovat. Zahrady se o sobě vzájemně dozví, co je kde za specialitu. To jim dá také možnost zaměřit se třeba v budoucnu na něco, co ještě nikdo nedělá.
  • Potenciálně mohou pomoci v ochraně sbírek.
  • Šíření informací o sbírkách, propagace, marketing. Pár článků v časopisech už o Národních sbírkách vyšlo. Bude možné používat logo Národních sbírek.
  • Prosíme o vyplnění dotazníku ohledně přesnějšího pojetí Národních sbírek a zaslání P. Sekerkovi do konce března. Dotazník pro jistotu ještě jednou rozešleme.

M. Chytrá: Prezident nedostal k vyhlášení sbírek pověření. Setkání genofondové skupiny v Průhonicích nemělo jasný závěr. Ve stanovách nemáme uvedeno, zda může prezident takové věci za sebe vyhlašovat. Rybka a Peš měli na setkání výhrady k taxonomickému zařazení rostlin ve sbírkách. Není, kdo by sbírky kontroloval.
P. Sekerka: Od setkání v Průhonicích uběhlo již půl roku. Proběhla konzultace s majiteli sbírek. Mít sbírky podchycené je důležitější než přesné určení. V Buchlovicích pomíchali jmenovky fuchsií, ale sbírka je pořád významná a dá se časem přeurčit. Rozhodně nechceme, aby sbírku zrušili. Botanické zahrady mají sbírky kvalitní. Nevěděli jsme, co s účastníky mimo botanických zahrad, ale ti jsou nakonec jen dva. Ing. Jošt (sbírka bramboříků)ú je světový specialista a pan Naumenko je špičkový taxonom a botanik. S Rybkou a Pešem jsme se dohodli, že důležitější je dát sbírkám status, pravidla mohou splnit postupně.
M. Chytrá: Někdo by tě měl nominovat na zaštiťování sbírek. Větší záležitosti by měla řešit valná hromada.
P. Sekerka: Můžeme hlasovat.
M. Chytrá: Kdo to bude za 3 roky kontrolovat?
P. Sekerka: Na to máme 3 roky, mechanismus stanovíme.
E. Chvosta: Národní sbírky mají smysl, to vidíme v zahraničí. Můžeme dát dohromady pracovní skupinu.
P. Sekerka: Majitelé Národních sbírek se budou scházet. Už se to vleče 3 roky, měli bychom s tím pohnout. Přihlášené sbírky mají rostliny určené dostatečně dobře.
Ivana Pončíková: Bude někdo sbírky schvalovat?
P. Sekerka: Zatím sbírky přihlašovaly botanické zahrady – ty splňují podmínky Národních sbírek. Problém může být se sbírkami mimo BZ, ale tam ještě nejsme. Mechanismus přijímání sbírek mimo BZ musíme vytvořit.
Jarmila Skružná: Rybka byl k Národním sbírkám kritický, nechal zvážení na kurátorech. Ti nominovali 11 sbírek a přihlásili je. Nejsou to všechny sbírky, co mají, ale je to nějaký začátek. Bylo by dobré tu dnes vybrat lidi, kteří budou vytvářet mechanismus a pravidla pro Národní sbírky.
P. Sekerka: to budou vytvářet ti lidé, kteří sbírky přihlásili.
Anežka Chlebková: Nepočkáme na vyplněné dotazníky?
P. Sekerka: To by trvalo dlouho.
A. Chlebková: Je problém zajistit taxonoma.
P. Sekerka: U léčivek asi není tak nutný.
A. Chlebková: Míváme i u nás dost záměn.
P. Sekerka: Další kolo vyhlašování Národních sbírek bude na příští valné hromadě.

P. Sekerka ve své prezentaci představil jednotlivé Národní sbírky a dokládal, že navrhované sbírky nejsou kontroverzní, jsou to jasně prověřené sbírky, o kterých víme, že jsou dobré.
E. Chvosta navrhl P. Sekerku jako koordinátora činnosti Národních sbírek, který by vedl skupinu sestavující jejich pravidla. Valná hromada návrh jednomyslně přijala.

Zapsala:
Anna Procházková                                                                             V Olomouci 17. 1. 2023