Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. setkání kurátorů Národních sbírek

Zasedání se zúčastnili:

Pavel Sekerka (BÚ AV ČR), E. Konečná (BZUK),  Tomáš Procházka (BZUK), Anna Procházková (BZUK), M. Hrouda (BZUK), Eduard Chvosta (BZ Malešice), Jiří Velebil (VÚKOZ), Jan Ptáček (BZ Teplice), Stanislav Hybler (BZ Dubiny), Tomáš Vencálek (BZ Troja), Iveta Bulánková (BZ Troja), Alena Nováková (BZ Troja), Anežka Daníčková (BZ Suchdol), Klára Lorencová (BZ Troja), Libor Müller (Jablunkov), Zdena Zienertová (BÚ AV ČR), Zuzana Caspers (BÚ AV ČR), Michal Pavlík (BZA Mendelu), A. Buchtová (BZA Mendelu), Jana Zavřelová (Hamzův park a arboretum), David Kubala (Zoo a botanický park Ostrava)
Hosté: Josef Sus (ČZU), Jarmila Matoušková (BZA Mendelu)

Program jednání:
1.  Pravidla Národních sbírek

 • Typy Národních sbírek
 • Nové Národní sbírky
 • Ochrana Národních sbírek
 • Úkol pro kurátory
 • Změny NS oproti seznamu zveřejněnému v Občasníku (1/2023)

2.  Nadcházející události UBZ ČR

 • Občasník
 • Konference
 • Odborný zájezd
 • Putovní výstavy
 • Cesta na Slovensko

1. Pravidla Národních sbírek
Národní sbírky již můžeme považovat za vyhlášené a je na jednotlivých zahradách, aby je zveřejnily a využily v PR zahrad. P. Sekerka připraví zprávu o vzniku sítě NS pro tisk.

Národní sbírky by měly sloužit ke stabilizaci hodnotných sbírek a k jejich prezentaci navenek (k marketingovým účelům). Informace o sbírkách vyšly v posledním Občasníku (1/2023).
Sbírka musí být přístupná veřejnosti (alespoň na vyžádání). Musí být vedena evidence a nad 80 % rostlin musí být správně určeno. Sněm kurátorů se usnesl na návrhu vytvoření Pracovní skupiny pro Národní sbírky v rámci UBZ. Členy by měli být kurátoři Národních sbírek. Na další Valné hromadě bude návrh podán k hlasování.

Typy Národních sbírek

 1. Řádná sbírka – hotové schválené Národní sbírky.
 2. Čekatelská sbírka – sbírka teprve vzniká, ještě nemá potřebné parametry. Zahradu její vyhlášení může podnítit k větší aktivitě. O čekatelskou NS má zájem Košumberk (sbírka dubů a sbírka lip).
 3. Zálohová sbírka – duplikovaná Národní sbírka v jiné zahradě. Pokud sbírka nemá kurátora, může kurátora poskytnout zahrada s příslušnou Národní sbírkou. (O vyhlášení zálohové sbírky by mohli mít zájem v Hradci.)

Nové Národní sbírky
Schvalovací proces pro vyhlášení Národní sbírky bude podobný jako v případě vstupu zahrad do Unie. Dva komisaři s patřičnými znalostmi budou do sbírky vysláni, zhodnotí ji a navrhnou či nenavrhnou její vyhlášení. Report přednesou před Pracovní skupinou pro Národní sbírky, která pak bude o vyhlášení nové sbírky hlasovat (a to i v případě, že se komisaři na doporučení neshodnou). Návrh na vyhlášení nové Národní sbírky podává její kurátor (ten, kdo se o ni stará), protože ji zná a má za ni zodpovědnost.
Ve sbírce by měla být pokryta variabilita dané skupiny rostlin. Počet možných Národních sbírek na stejné téma se počítá jako logaritmus počtu taxonů, kterých se týká.

Ochrana Národních sbírek
U sbírek kulturních rostlin by šlo zkusit žádat o ochranu kulturního dědictví. Můžeme se zkusit sejít s lidmi z ministerstva. Možná by to šlo snáze přes UNESCO.

Úkol pro kurátory
Pošlete P. Sekerkovi nebo A. Procházkové popis vašich Národních sbírek podle mustru, který vyšel v posledním Občasníku. Popisy by měly vyjít v novém Zpravodaji, takže je potřeba je zaslat v průběhu prázdnin (s koncem prázdnin bychom je chtěli mít zpracované).
Změny NS oproti seznamu zveřejněnému v Občasníku (1/2023)

Zasedání se dohodlo na následujících změnách v původním publikovaném přehledu NS zveřejněném na Valné hromadě 2023:

 1. Školní botanická zahrada, Střední odborná škola Jarov, PrahaKvětena Kambodži (lesní biotopy) – čekatelská NS
 2. Botanická zahrada hlavního města PrahyTraviny změnit na Okrasné traviny (změna názvu), Zahradní kosatce změnit na Kosatce (změna názvu)
 3. Botanická zahrada PřF UK Na Slupi PrahaKvětena Českého krasu – čekatelská NS
 4. Průhonická botanická zahrada, Botanický ústav AV ČR v. v. i., Plané hrušně – čekatelská NS
 5. Botanická zahrada FTZ ČZUCitrusy
 6. Hamzova odborná léčebna pro děti a dospěléFagus  – čekatelská NS, Tilia – čekatelská NS

2. Nadcházející události UBZ ČR
Občasník
Články do Občasníku je potřeba zaslat do 14 dnů.
Konference
Bude se konat v listopadu v Brně. Zatím nemáme zajištěné prostory, pravděpodobně budeme muset prostor pronajmout. Tématem jsou sbírky v botanických zahradách. Tentokrát bude dvoudenní, zvaní budou i kolegové ze Slovenska. První den se budou konat přednášky, druhý den počítáme s exkurzí.
Odborný zájezd
Cenu za odborný zájezd odhadujeme na 500 Kč na den za nocleh a jídlo. Autobus ještě není zajištěn, předpokládáme cenu 1 000–2 000 Kč na osobu. Program v německých zahradách je domluvený s výjimkou drážďanské BZ – pokud máte na někoho z místních zaměstnanců přímý kontakt, dejte vědět.
Putovní výstavy
V současnosti máme výstavy na téma: Stromy ve městě, Semena, Vůně, Genofondy. Příprava výstavy o jedovatých rostlinách je prakticky u konce, zasekla se z technických důvodů. Její tisk bude financovat UBZ.
Cesta na Slovensko
Proběhne 14.–18. srpna, nebude se jednat o sběrnou expedici, protože se nepodařilo zajistit příslušná povolení. Objedeme dosažitelné slovenské zahrady. Pojedou členové Rady UBZ, je možné se přidat.
Zapsala: Anna Procházková