Jdi na obsah Jdi na menu
 


2016-10-06, Křtiny

Zámek Křtiny – setkání se konalo v rámci konference „Ochrana ohrožených druhů v ČR“, konané pod záštitou děkana Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně.
 
Zápis z druhé schůzky Pracovní skupiny pro genofondy v botanických zahradách ČR dne 6. 10. 2016
Přítomni:
Andrea Kučerová (BÚ AV ČR, Třeboň), David Cigánek (Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci), Jan Ponert (BZ HLMP), Jana Navrátilová (BÚ AV ČR, Třeboň), Jana Posslová (Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity), Pavel Sekerka (BÚ AV ČR, Průhonice), Luboš Úradníček (Mendelova univerzita v Brně)
 
Omluveni:
Tomáš Peš (Botanická a zoologická zahrada, Plzeň), Vlastík Rybka (BZ HLMP)
 
Program jednání:
exkurze na ŠLP ML Křtiny Ukázka programu ochrany ohrožených druhů rostlin v lesní školce ŠLP (duby, jilmy, dřín)
informace ze zasedání Rady Unie botanických zahrad
plnění úkolů z minulého zasedání
příprava dotazníku o zájmu pěstování chráněných druhů v botanických zahradách
příprava akčního plánu a metodik
O spolupráci s pracovní skupinou projevili zájem Jana Zmeškalová (MŽP), Vlastimil Zedek (MZe) a Vojtěch Holubec (Genobanka VURV). Podle svých možností se budou účastnit našeho zasedání, budeme jim zasílat informace. AOPK na žádost o spolupráci adresovanou odboru zvláštní ochrany přírody, řediteli Davidu Lacinovi, neodpovědělo.
D. Cigánek připravil na stránkách Unie botanických zahrad samostatný informační blok k Pracovní skupině.
T. Peš zaslal odkazy na webové stránky metodik konzervace ohrožených druhů v botanických zahradách v Německu a Švýcarsku a zde.
Odkazy jsou zveřejněny též na stránkách Unie.
 
D. Cigánek připravil a prezentoval interaktivní webový dotazník, který bude zaslán členům Unie. Dotazník (pracovní verze) má za úkol zmapovat zájem zapojení jednotlivých zahrad do projektů konzervace genofondu. V dotazníku jsou uvedeny druhy vyhynulé, nezvěstné a kriticky ohrožené flóry ČR dle červeného seznamu publikovaného v Preslii roku 2012. Tato dotazníková akce bude spojena s průzkumem investičních nároků BZ formou druhého dotazníku, který provede rada Unie.
Členové pracovní skupiny se dohodli, že začnou postupně připravovat akční plán a metodiky pro konzervaci genofondů v botanických zahradách. Vznikne obecná metodika (dělení genofondů, vnější vztahy, evidence rostlin) a metodiky specializované na jednotlivé skupiny (okrasné, vodní…). Pracovní soubory budou umístěné jako sdílené na webu. Členové Pracovní skupiny zjistí podmínky, které musí metodika splnit, pokud má být uznána jako vědecký bodovaný výsledek. Pokud je to nutné, jednotliví členové předloží přípravu metodik jako projekt vědeckým radám institucí ke schválení.
Metodika Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity je ke stažení zde.
Pokud bude vyhlášená výzva pro nevládní neziskové organizace, v rámci Unie BZ bychom připravili projekt informující veřejnost o činnosti botanických zahrad formou putovní panelové výstavy. V rámci Programu na podporu projektů NNO pro rok 2017 (Podprogram A), jehož výzva je aktuální není bohužel možné téma uplatnit.
Další pravidelné jednání pracovní skupiny proběhne podle potřeby na jaře 2017.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář