Jdi na obsah Jdi na menu
 


2022-06-10, Průhonice

zápis z jednání 
Průhonice, 10. 6. 2022 
Počet účastníků: 16 
Program jednání: 
  1. Prioritní druhy pro ex situ kultivaci v BZ – 1. etapa 
  2. Národní sbírky 

2.png

1. Prioritní druhy pro ex situ kultivaci v BZ – 1. etapa (Vlastik Rybka) 
Vlajkové druhy 
Sorbus sudetica – V GZS KRNAP budou připravovat očka a distribuovat do několika dalších zahrad. Tomáš Peš by případně věděl o zdroji odnoží, ale v KRNAP to mají již zařízené. 
Nuphar pumila – Vltavská populace nebude v Třeboni, ale v Ostravě a v Brně. Jak vltavská  populace, tak i populace z Doupského rybníka potřebují lépe pokrýt. Těžko se pěstuje, je s výhodou dát do nádrže rašelinu s pískem, aby tam nerostlo tolik řas. 
Gladiolus palustris – Populace v Dúbravě a v Bílých Karpatech jsou ohrožené, populace  
u Velenky je na tom o něco lépe. Při pěstování potřebuje chránit před hlodavci. Tomáš Peš: Dá se pěstovat v kombinaci s bahenními pampeliškami. 
 
1. etapa 
Antennaria dioica – Mají ji v Plzni. Je poměrně rozprostřená po republice, zahrady tak mohou chránit lokální populace. Dá se množit i vegetativně. P. Vít vytipuje lokality. Bečov a Dalovice  by Artemisia pancicii – Je to velmi ohrožený druh, roste pouze na 3 lokalitách: Pouzdřany  
(tam jich je hodně málo), Liščí kopec, Čejkovické Špidláky. Snadno se pěstuje. Nekvete ochotně,  
není dobře známá biologie. Jde namnožit vegetativně, semena moc netvoří. Je to stepní druh, chce  hlinité sprašové půdy. Tomáš Peš má nějaké namnožené a nabízí. 
Cladium mariscus – V konkurenci se udrží, jen když už je rozrostlá. V Troji pěstují populaci  z  Kozlů, v Plzni mají populaci z Polabské černavy. 
Crepis pannonica – Máme dost rostlin ve třech zahradách – Plzeň, MU Brno a Troja. Brno  
spolupracuje se ZO ČSOP Hořepník, která se stará o poslední populaci u Rousínova. V případě  
potřeby mohou zahrady dodat materiál na posílení populace – semena i rostliny. Tomáš Peš má výsevy, BZ PřF UK nějaké převezme.  
Iris arenaria – Dobře roste v květináči, je potřeba držet zkrátka. Jeho populace jsou celkem  pokryté. 
Ligularia sibirica – Pokud se může křížit s jinou, je potřeba ji držet jako trsy, semena nešířit. Bývá velký problém se slimáky, je potřeba hodně sypat granule a odstraňovat šneky na začátku sezony. Zatím jsou pokryté dvě ze tří arel. Populaci z Bělska mají v Plzni (možná je i v dalších  zahradách). Populace z Dokeska je v BZ Praha, o přebytky se mohou hlásit další zahrady, část již  byla předána do Jablunkova. Třeboň plánuje zavádět do kultivace populaci z arely v Pošumaví.  
Pilularia globulifera 
Prunus fruticosa – Je ohrožena hybridizací, roste ve více populacích po republice, proto  
byla zahrnuta. Je vděčná pro PR (maličká s jedlými plody). Populace Kosíř je množena v Novém  Dvoře. V Pouzdřanech je dobrá lokalita. 
Ranunculus lingua – Má dvě ploidie, populace se chovají v kultuře různě. Na Slupi se hlásí  o lokalitní rostliny. 
Salvia aethiopis – Chutná šnekům. V Brně přijmou lokalitní. 
 
Ostatní druhy – diskuse 
Tomáš Vencálek
Případně by mohl napsat metodiku množení jalovců, UBZ by ji publikovala. Jan Ponert:  
Bylo by dobré, aby metodika obsahovala i následnou péči o lokality. 
Vlastik Rybka
Aster alpinus rychle mizí, mohli bychom se jí také věnovat. Lokalitu Sedlo řeší Troja, ostat- ní lokality by bylo dobré pokrýt. Lokalitu Bořeň by si mohly vzít Teplice. Musela by se pěstovat  
v izolaci. Mohli bychom ji přidat do první etapy. Na Sedle jsou dvě reintrodukované rostliny.  
Jesenická populace je na tom o něco lépe. Nížinné populace se pěstují dobře. 
Tomáš Peš: 
Poa crassipes je dobře rozpoznatelná od ostatních lipnic, nejspíš je to endemit. Obvykle  
mívá hodně semen. 
Poa riphaea bude vysetá mezi dvěma původními lokalitami. Jsou tam plochy stržené bagrem, kde není konkurence, a tak tam zvládne vyklíčit. 
Horské rostliny (zvonky, jestřábníky...) – bylo by dobré se jim věnovat, ale bývá problém  
s určením a s pěstováním v nížině. 
Vlastik Rybka: 
Astragalus arenarius – Mají ho v Plzni. Nejohroženější je lokalita Bělá. P. Sekerka: Možná  
roste také v Polabí. V BZ Praha jsou legálně získané rostliny od Čermné, BZ Plzeň bude mít populaci od Bělé. Je to kultivačně obtížnější druh. Pokud se ho naučíme množit je velký potenciál pro záchranné aktivity na lokalitách a v jejich okolí. 
Lathyrus pisiformis – Ve Mšeném-lázních je vyhynulý, ale rostliny z této lokality jsou pěs- továny v Plzni a v Troji. V plánu je rostliny namnožit a zkusit vrátit na původní lokalitu. Na Slupi  je několik rostlin z Dymokur.  
Pulsatilla patens – Hodně rostlin mají v Plzni, rozsázejí je a hned vrátí na lokality. 
Pulsatilla vernalis – Potřebuje borovou hrabanku, jinak moc nejde. Dala by se vysévat  
v oplocenkách, ale ty hodně zarůstají. 
Vrby – Tomáš Peš nabízí řízky, má velké množství vzácných druhů (S. lapponum, S. bicolor S. herbacea, S. myrtilloides a další). 
Taraxacum sect. Palustria bychom také mohli pěstovat. Je potřeba je mít v klecích proti rozlétání nažek. Dají se dělat přesevy z ověřených rostlin. Je domluvená dodávka těchto druhů, nažky nabízí dr. Zámečník z muzea v Hradci Králové. 
 
Další setkání Genofondové skupiny 
Příští setkání proběhne ve středu 2. listopadu 2022 v Zoo a BZ Ostrava. Na programu bude  seznam 2. etapy, bude proto dobré se podívat, co má která zahrada.
 
Seznam viz příloha 1. 
2. Národní sbírky 
Pavel Sekerka: Národní sbírky by mohly být pojaty podle polského méně přísného vzoru.  
Mohly by být otevřené i jiným institucím než BZ, když splní podmínky. Počet národních sbírek  
stejného zaměření by mohl být určen logaritmem počtu taxonů. Sbírky mají marketingový smysl. 
 
Navrhované sbírky – viz příloha 2
Tomáš Peš: Může být ale problém s pravostí taxonů, např. Buchlovice mají úplně pomíchané  
fuchsie, musela by se udělat revize, pokud mají národní sbírky mít referenční hodnotu. 
Pavel Sekerka: Dobré je podchytit, jaké hodnotné sbírky v republice jsou. Na kvalitě určení se  dá následně u vybraných sbírek pracovat. 
Jan Ponert: Sbírka nikdy nebude 100% dobře určená, je to dynamické, bez chyby to nejde. 
Vlastik Rybka: Kultivary by ale správně být měly. 
Tomáš Peš: Může být otázkou cti pro zahradu, aby se snažila mít svou národní sbírku dobře  
pourčovanou. 
Pavel Sekerka: Budeme kontrolovat kvalitu sbírky i v botanických zahradách? 
Vlastik Rybka: Máme aparát na kontrolu? 
 
 
Zapsala: 
Anna Procházková                                                                                                           V Praze 10. 6. 2022 
 
   
Příloha 1 – Prioritní druhy pro ex situ kultivaci v botanických zahradách 
Vlajkové druhy: 
 
Adenophora liliifolia     Minuartia smejkalii 
Dianthus arenarius subsp.bohemicus  Nuphar pumila 
Dracocephalum austriacum Sorbus sudetica 
Gladiolus palustris   
 
První etapa: 
Antennaria dioica
Ligularia sibirica 
Artemisia pancicii
Pilularia globulifera 
Cladium mariscus
Prunus fruticosa 
Crepis pannonica
Ranunculus lingua 
Iris arenaria
Salvia aethiopis 
 
Druhá etapa: 
 
Angelica palustris  
Campanula gelida
Carex obtusata
Carex pseudobrizoides
Cirsium brachycephalum
Drosera intermedia
Glaux maritima
Groenlandia densa
Hierochloë repens
Littorella uniflora
Luronium natans
Mentha pulegium
Pilosella rubra
Plantago atrata subsp. sudetica  
Poa riphaea
Potamogetom coloratus  
Potamogeton gramineus
Potamogeton praelongus
Potelntilla sterilis 
Potentilla thuringiaca 
Pseudognaphalium luteoalbum 
Rhynchospora fusca
Salix bicolor 
Salix myrtilloides 
Scilla biflora
Scorzonera parviflora
Sedum villosum
Senecio doria
Senecio paludosus
Serratula lycopifolia
Sesleria uliginosa
Schoenus ferrugineus
Schoenus nigricans 
Tephroseris aurantiaca
Tofieldia calyculata 
Tripolium pannonicum subsp. pannonicum
 
 
Příloha 2 – Sbírky botanických zahrad přihlášené do projektu národních sbírek 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
- Růže 
Botanická zahrada Tábor
- České odrůdy růží 
Stanislav Hybler
- Sekvojovce 
- Cedry 
Botanická zahrada Na Slupi 
- Kaktusy 
- Sbírka jihoafrické květeny (Oxalis, cibuloviny, sukulenty)
- Mrazuvzdorné rostliny jižní Afriky 
- Květena Čech 
Dendrologická zahrada
- Malus (okrasné) 
- Syringa 
- Sorbus 
- Quercus 
- Spiraea 
- Potentilla fruticosa 
- Deutzia 
- Rosa (vybrané skupiny) - Hosta 
- Epimedium 
Botanická zahrada léčivých rostlin Hradec Králové
- Léčivé rostliny 
- Pivoňky 
Průhonická botanická zahrada
- Kosatce 
- Růže 
- Pivoňky   
- Denivky 
- Hrušně (plané druhy) 
Malešice 
- Květena Kambodže 
- Čeleď Bromeliaceae, Cactaceae 
- Rody Platycerium, Anthurium, Ficus, Pleione
- Palmy 
- Rhododendron, Buxus, Aesculus 
KRNAP 
- Květena Krkonoš 
Třeboň 
- Vodní a mokřadní rostliny ČR 
Jablunkov
- Acer 
- Stewartia 
Botanická zahrada a arboretum MENDELU
 Orchideje