Jdi na obsah Jdi na menu
 


2019-05-15, BZ PřF UK, Praha

Zasedání skupiny pro genofondy v botanických zahradách se konalo 15. 5. 2019 v Botanické zahradě PřF UK Na Slupi (Praha) od 10.00 hodin.
Přítomni:
Hrouda Lubomír (Botanická zahrada PřF UK, Praha), Kubala David (ZOO a bot. zahrada, Ostrava), Kučerová Andrea (BÚ AV ČR, Třeboň), Navrátilová Jana (BÚ AV ČR, Třeboň), Peš Tomáš (ZOO a bot. zahrada, Plzeň), Ponert Jan(Botanická zahrada Hl. m. Prahy), Rybka Vlastik (Botanická zahrada Hl. m. Prahy), Sekerka Pavel (BÚ AV ČR, Průhonice), Žáková Kristýna (Botanická zahrada PřF MU, Brno), Cigánek David (MUSOFT)
Omluveni:
Holubec Vojtěch (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha – Ruzyně)
Program
Obecné informace:
 1. Vznikla redakční rada Unie BZ (Jana Zavřelová, Václav Dvořák, Pavel Sekerka)
 2. Byl založen Facebook Unie botanických zahrad - https://www.facebook.com/uniebotanickychzahrad/
 3. Připravujeme informační buletin (Botanický občasník)
 4. Připravujeme znovuvydávání Zpravodaje Botanických zahrad
 5. Připravujeme nové vydání mapy botanických zahrad ČR (L. Pavlata – BZ Na Slupi, Praha), bude vytištěna na dibondové desce v pololetí
 6. Rada Unie doporučila dvě putovní výstavy
 7. Národní program genetických zdrojů zaměřenou především na zemědělské genofondy. Výstavu připravuje MZe ve spolupráci s VUKOZ, otevřena bude v zemědělském Muzeu. V příštím roce bude možné ji použít jako putovní výstavu v rámci Unie
 8. Rada Unie doporučila připravit výstavu Čeští botanici/historie české botaniky (bude osloven Ladislav Hoskovec z Botany.cz)
 9. Doporučujeme účast na konferenci botanické společnosti - „Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a praxi“ (Sobota 30. listopadu 2019 - Neděle 1. prosince 2019 ). Přednášku připraví V. Rybka a P. Sekerka, doporučujeme připravit postery o jednotlivých sbírkách.
 
Metodiky TAČR
Botanický ústav AV ČR získal grant Metodologie ex situ konzervace lokálních populací ohrožených druhů rostlin v měnících se klimatických podmínkách, řešitelem grantu je J. Navrátilová (Třeboň), spoluřešitelé P. Sekerka, M. Macháčková, Z. Caspers (Průhonice – Chotobuz).
V rámci grantu budou připraveny metodiky:
 • Metodika zachování rostlinného genofondu ex situ (obecná metodika)
 • Mezinárodní, evropský a národní strategický a právní rámec ex situ konzervace. CITES. Rostlinolékařství.
 • Doporučený obsah žádostí o výjimky pro výzkum, sběr a následné pěstování. Lhůty.
 • Podmínky využívání a sdílení genetického materiálu.
 • Přehled možností konzervace podle zájmových skupin rostlin
 • a podle možností jejich uchování (podle jakých kritérií množství)
 • Obecné zákonitosti získání rostlin. Doporučenou praxi evidence, implementace Nagojského protokolu (IPEN).
 • Struktura pasportních a popisných dat. Tvorba expozic a informačního systému BZ.
 • Struktura konkrétních metodik, zmínění záchranných programů
 
Metodika zachování genofondu klonálních rostlin ex situ
Metodika konzervování klonálních rostlin. Uchování klonálních rostlin se týká druhů s vysokou morfologickou variabilitou či prostorovou náročností (dřeviny). Popis pomocí klasifikátorů jako možnost přesné morfologické charakteristiky klonů. Doporučení počtu jedinců vzhledem k bezpečné dlouhodobé konzervaci. Ukázkové dílčí metodiky pro konzervaci klonálních rostlin na příkladu Iris sp., Paeonia sp., Rosa sp., Galanthus nivalis (cibuloviny).
Konkrétní metodiky pro vlhkomilné jednoleté ohrožené druhy
Současný web Unie nedostačuje, jeho struktura neumožňuje dostatečné sdílení a předávání informací. Zjistíme možnosti změny.
Bylo by vhodné koordinovat genofondové programy – podávání žádostí a výběr druhů – jednotlivých BZ. Než vznikne nový web Unie, může k tomu sloužit sdílená tabulka, do které zahrady uveřejní o které druhy a ze kterých lokalit aktuálně žádají a které druhy plánují zařadit do programu. Zajistí P. Sekerka (Průhonice – Chotobuz).