Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kriteria pro Národní sbírku

Schvalování Národních sbírek

Zájemce vyplní žádost a odešle ji tajemníkovi Unie botanických zahrad. Ten shromáždí žádosti a ty budou prodiskutovány na Radě kurátorů, která by měla zasedat 1x ročně, a v Pracovní skupině pro genofondy Botanických zahrad ČR, která obvykle zasedá 2x ročně. Pracovní skupina se vyjadřuje především ke sbírkám, které se týkají genofondu domácích druhů a ochranářských expozic. Rada kurátorů poté posoudí, zda sbírka splňuje kritéria a odsouhlasí její zařazení do seznamu.
Sbírky, které zatím nejsou dostatečně početné, neprošly řádnou determinací či nemají kurátora, ale jsou nosnými sbírkami botanické zahrady a zahrada se na jejich získání a údržbu specializuje, je možné považovat za čekatelské sbírky.

Národní sbírka by měla splňovat následující kritéria:

 • Rostliny mají legální původ
 • Sbírka je dostatečně zabezpečena (oplocení, zabezpečení areálu, vyřízení majetkových záležitostí)
 • Rostliny jsou v dobrém zdravotním stavu
 • Rostliny jsou přesně determinované
 • Jsou řádně označené, je vedena evidence, dokumentace materiálu
 • Sbírka je alespoň na vyžádání přístupná veřejnosti
 • Na vyžádání je možné sdílet rostlinný materiál pro vědu a výzkum zdarma či za úhradu

Co členství v síti Národních sbírek přináší:

 • Národní sbírka je také významnou marketingovou značkou
 • Informace o sbírce budou zveřejněny na webových stránkách Unie
 • Vzájemné sdílení informací, napojení na odborné pracovníky botanických zahrad
 • Umožní zahradám stanovit priority ve správě sbírek a jejich managementu, sbírka může být výkladní skříní zahrady, pozvednout její hodnotu a také být výborným materiálem pro botanické vzdělávání
 • Vlastníci Národních sbírek mají právo používat logo ve svých materiálech