Jdi na obsah Jdi na menu
 


Botanická zahrada hlavního města Prahy

pruh.jpg

Denivky

Kurátorka: Iveta Bulánková, iveta.bulankova@botanicka.cz
Přístupnost pro veřejnost: celoročně
Zakladatel sbírky: Vladimír Huml
Založeno: kolem roku 1990
Denivky jsou vysazeny ve dvou expozicích – v Iridáriu v Horní zahradě, expozici hlíznatých a cibulnatých rostlin, která se nachází v Ornamentální zahradě. Celkový počet rostlin řádné kolekce je 961, počet rostlin pracovní kolekce je cca 30. Sbírka se člení na světové šlechtění, české šlechtění, botanické denivky. Sbírka je specializována na české odrůdy. Přehled rostlin je uveden v databázi florius.cz

kos_tro.jpg

Kosatce

Kurátorka: Iveta Bulánková,  iveta.bulankova@botanicka.cz
Přístupnost pro veřejnost: Celoročně
Zakladatel sbírky: Vladimír Huml
Založeno: 1972
Kosatce jsou vysazeny ve sbírkovém záhonu a jako součást smíšených výsadeb trvalek (Iridárium, výsadby v Ornamentální zahradě a v expozicích geografických celků). Část sbírky, druhy ze Středomoří a Blízkého východu, se nachází v temperovaných sklenících nepřístupných veřejnosti.
Sbírku je možné členit do zahradnických skupin na kosatce s kartáčky (zahradní kosatce s kartáčky – Iris barbata, původní druhy, arilové kosatce), kosatce bez kartáčků (sibiřské kosatce, kosatce skupiny Spuria, vodní kosatce, hřebínkaté kosatce). Sbírka je specializována na vysoké zahradní kosatce. Počet rostlin řádné kolekce je 617, v pracovní kolekci je kolem 50 druhů a odrůd. Přehled rostlin je uveden v databázi florius.cz

kvetro.jpg

Květena Prahy

Kurátor: Vlastik Rybka, vlastik.rybka@botanicka.cz
Přístupnost pro veřejnost: celoročně na Stráni v expozici Archa Bohemica, část genofondové kolekce pro další množení je v zázemí Areálu Západ
Zakladatel sbírky: Vlastik Rybka
Založeno: 2020
Pražská květena je genofondová kolekce ohrožených druhů rostlin území Prahy. Zahrnuje rostliny z různých biotopů a její větší část je představena v expozici Archa Bohemica. Zde je velká expozice Dolního Povltaví, která shromažďuje všechny významné rostliny této části Prahy včetně koniklece lučního, lociky vytrvalé, kavylu Ivanova, hlaváčku jarního a dalších. Květena krasové části Prahy je představena na vápencové skalce, jsou na ní opět všechny ochranářsky významné druhy Prahy včetně včelníku rakouského a kosatce bezlistého. Některé další pražské druhy jsou vysazeny i do expozice opukové bílé stráně, kde je z nejvýznamnějších druhů třeba hořec křížatý. Na slanisku jsou pak druhy slaných vlhkých míst, z Prahy je tu například kostival český, ostřice žitná, jetel jahodnatý a další. Sbírka má velký ochranářský přesah, některé druhy se v kultivaci pouze dlouhodobě udržují, některé jiné se množí pro budoucí výsadby a posilování populací či založení nových populací. Ve spolupráci s Odborem ochrany přírody Magistrátu hlavního města Prahy a s pražskými botaniky. Existuje sběrový plán a pro nejcennější druhy i akční plány pro množení a budoucí výsadby. Druhy jsou odebírány na základě udělených výjimek. V červnu 2023 je v kultuře 196 druhů z celého území Prahy. Pěstované druhy jsou uložené v databázi Florius, existuje i tabulka sdílená v rámci pražské pracovní botanické skupiny.

tratro.jpg

Okrasné traviny

Kurátor: Petr Hanzelka, petr.hanzelka@botanicka.cz
Přístupnost: celoročně ve venkovních expozicích
Založeno: Okrasné traviny byly ve větší míře sbírány od 80. let 20. století a průběžně doplňovány do sortimentu až do současnosti.
Národní sbírka od roku 2023

Sbírka je tvořena zástupci čeledí Poaceae, Cyperaceae a Juncaceae. V současné době se traviny nacházejí ve většině expozic botanické zahrady, a to včetně jejich geografických celků. Doplňují rovněž výsadby záhonových okrasných trvalek. V rámci čeledi lipnicovitých sbírce dominují především druhy a kultivary původem severoamerických prérijních trav jako Panicum virgatum, Andropogon, Sorghastrum, Muhlenbergia aj. Z asijské provenience pak Miscanthus sinensis a jeho odrůdy. Početně je rovněž zastoupen rod Festuca, Pennisetum, Sesleria, Molinia aj. V Ornamentální zahradě je vysazen sortiment více než 30 taxonů zimovzdorných bambusů. Celkově činí počet (převážně) okrasných lipnicovitých cca 300 taxonů. V rámci čeledi Cyperaceae tvoří většinu sbírky botanické druhy a kultivary rodu Carex. Ty jsou součástí především polostinných až stinných výsadeb v Horní zahradě, v geografické expozici Severní Amerika. Součástí je i genofondová kolekce domácích druhů. Celkově jsou ostřice zastoupeny více než 300 taxony. Druhy a odrůdy pěstované prioritně jako okrasné tvoří necelou třetinu sortimentu botanické zahrady. V rámci čeledi Juncaceae jsou stěžejními rody Luzula a Juncus. Celkově je tato skupina zastoupena více než 60 taxony.  Druhy a odrůdy pěstované prioritně jako okrasné tvoří zhruba 20 % sbírky.

 peltro.jpg

Pelargonie
 

Kurátorka: Eva Smržová, eva.smrzova@botanicka.cz
Přístupnost: Sbírka je přístupná částečně – na vyžádání, během Kurátorského provázení, část celoročně ve výstavním folióvníku v Horní zahradě. Zahradní a vonné muškáty během sezóny v Ornamentální zahradě.
Založeno: Sbírka vznikala postupně. Základ kolekce vonných muškátů pochází z rostlin věnovaných botanické zahradě tehdejším Výzkumným ústavem okrasného zahradnictví na konci 90. let. Některé sukulentní druhy zahrada získala v roce 2001 nákupem od firmy Exoflora.

Sbírka se skládá ze tří dílčích kolekcí:

  1. botanické muškáty     Eva Smržová, 370 položek s cca 170 taxony
  2. zahradní kultivary       Alena Nováková, 200 odrůd
  3. vonné muškáty          Jarmila Skružná, cca 30 taxonů

Dnes tvoří nejcennější část sbírky kolekce botanických druhů. Kolekce zahradních pelargonií zahrnuje více než 200 odrůd. Zejména při expedicích do Jihoafrické republiky se nám podařilo nakoupit semena některých méně obvyklých botanických druhů, další jsme získali výměnou z jiných botanických zahrad nebo od soukromých pěstitelů. Velkou část našich pelargonií jsme pořídili z Národní sbírky pelargonií v okrasné školce Fibrex Nurseries v Anglii a výměnou rostlin se členy Českého zahrádkářského svazu Pelargonie. Přehled pěstovaných taxonů je v databázi Florius.cz. Sbírka byla představena v publikaci Nováková, Skružná, Smržová ( 2020): Pelargonie (ISBN 978-80-88312-07-9).

pivtro.jpg

Pivoňky

Kurátorka: Iveta Bulánková, iveta.bulankova@botanicka.cz
Přístupnost: Celoročně
Zakladatel sbírky: Pavel Sekerka
Založeno: 1992
Pivoňky jsou vysazené především na Pivoňkové louce v Horní zahradě. Záhony jsou členěné podle zahradnických skupin na zahradní dřevité pivoňky, zahradní bylinné pivoňky, meziskupinové Itoh hybridy a botanické druhy. Jednotlivé rostliny jsou také vysazeny v geografických expozicích a trvalkových záhonech. Teplomilné druhy jsou ve skleníku. Počet rostlin řádné kolekce čítá 655, počet rostlin pracovní kolekce je kolem 30. Přehled pěstovaných taxonů: Florius.cz.

madtro.jpg

Sukulenty a xerofyty Madagaskaru

Kurátorka: Eva Smržová, eva.smrzova@botanicka.cz
Přístupnost: část sbírky je vystavena v expozicích ve skleníku Fata Morgana a ve Světě sukulentů, zbytek sbírky na vyžádání.
Založeno: První rostliny byly zakoupeny v roce 2000 od firmy Exoflora, další rostliny do sbírky přibyly po expedicích na Madagaskar, kde jsme koupili rostliny od Madagascan Plants pana Alfreda Razafindratsiry. K většímu rozvoji sbírky došlo po zprovoznění pěstebního zázemí v roce 2008. Poté se podařilo získat rostliny se známým původem výměnou   z botanických zahrad a od specializovaných zahradnických školek. Sukulenty a xerofyty Madagaskaru tvoří významnou část prioritní sbírky sukulentů. Ve sbírce jsou zastoupeny nejen sukulenty, ale i xerofytní dřeviny, zemní orchideje, cibuloviny a hlíznaté rostliny. Celkový počet rodů je 55 s cca 500 taxony. Významná část rostlin má známý původ a mnoho rostlin je chráněných a ohrožených. Velmi cenná je sbírka rodu Pachypodium. Přehled pěstovaných taxonů lze najít ve veřejné databázi Florius.cz.

saltro.jpg

Šalvěje

Kurátorka: Alena Nováková,  alena.novakova@botanicka.cz
Přístupnost: Teplomilné druhy šalvějí jsou vystaveny sezónně na Centrálním záhonu a v jeho okolí v Ornamentální zahradě, ostatní druhy vysazené po celém areálu botanické zahrady jsou přístupné celoročně
Založeno: Sbírka byla zpočátku součástí kolekce záhonových trvalek. První šalvěje (odrůdy Salvia nemorosa) byly pořízeny v roce 1988 ze Školek Litomyšl, s. r. o. Velký rozvoj sbírky nastal v 90. letech, kdy botanická zahrada otevřela první veřejně přístupnou expozici s novými záhonovými plochami a bylo možné nakoupit rostliny v zahraničí, zejména v německých, holandských a anglických školkách. Na konci 90.  let byly pořízeny i první sběrové položky na expedicích do Turecka, Guatemaly a Mexika. V následujících letech šalvěje průběžně doplňovali kurátoři různých sbírek – Iva Šuchmannová a Petr Hanzelka jako záhonové trvalky, Jarmila Skružná jako léčivé rostliny a Alena Nováková jako letničky a nádobové rostliny. Šalvěje jsou nejlépe prezentovaným rodem naší prioritní sbírky hluchavkovitých. Je to obsáhlý a pestrý rod zastoupený v několika sbírkách a expozicích po celé zahradě, od původních botanických druhů v geografických expozicích, přes užitkové druhy v expozicích léčivých a medonosných rostlin, až po vyšlechtěné odrůdy na květinových záhonech. Z celkového počtu 250 taxonů je 50 položek lokalizovaných, včetně všech šesti domácích druhů. Zhruba třetinu sbírky (75 taxonů) představují teplomilné šalvěje každoročně množené a vysazované v Ornamentální zahradě. K nejvzácnějším druhům ve sbírce patří S. jurisicii (kriticky ohrožený endemit Balkánského poloostrova), S. broussonetii (endemit Tenerife), S. willeana (endemit Kypru) či S. africana-caerulea a S. africana-lutea (endemity západního a severního Kapska). Přehled pěstovaných taxonů lze najít ve veřejné databázi Florius.cz.

uztro.jpg

Užitkové rostliny Ameriky
 
Kurátorka: Klára Lorencová, klara.lorencova@botanicka.cz
Přístupnost: sezónní venkovní expozice (konec května–říjen/listopad)
Zakladatelka sbírky: Klára Lorencová
Založeno: 2017

Ucelená kolekce užitkových rostlin původem z Jižní, Střední a Severní Ameriky je prezentována atraktivní formou ve zvláštní expozici Horní zahrady BZ Praha (Užitkové rostliny Nového světa). Zastoupeny jsou většinou druhy subtropické, případně rostliny z vyšších nadmořských výšek tropů, které lze během sezóny pěstovat ve venkovních podmínkách. Rostliny jsou rozděleny podle užitkových skupin. Zastoupeny jsou okopaniny (včetně historických odrůd brambor), zeleniny a ovocné druhy, olejniny, léčivé rostliny, zelené koření, rostlinná sladidla, textilní rostliny, barvířské a jinak užitkové druhy. Expozice je hojně doplněna informačními tabulemi s popisem vybraných rostlin, nabízíme komentované provázení. Sortiment jednoletých rostlin je každoročně obměňován, důraz je kladen na diverzitu kultivarů zvláště u zeleninových druhů (papriky, rajčata, dýně). Počet vysazených druhů a kultivarů se pohybuje kolem 300. Seznam druhů na dotaz u správce sbírky.

lettro.jpg

Zahradní letničky
 
Kurátorka: Alena Nováková,  alena.novakova@botanicka.cz
Přístupnost: generativně i vegetativně množené letničky jsou vystaveny sezónně na Centrálním záhonu a v dekorativních nádobách v Ornamentální zahradě
 
Založeno: Kolekce letniček je spojena se vznikem Centrálního záhonu, který dominuje Ornamentální zahradě. Zpočátku byla větší část záhonu osázena trvalkami, pouze na okrajích byly vysázeny letničky vypěstované mimo botanickou zahradu. Osazování řídil v prvních letech Vladimír Huml, poté měla letničky krátce na starosti Romana Rybková. V roce 1998 převzala sbírku trvalek a letniček Ivona Šuchmannová a počet letniček vypěstovaných už v botanické zahradě dosáhl téměř 500 taxonů. V roce 1999 převzala Alena Nováková samostatnou kolekci letniček oddělenou od sbírky trvalek a poměr jednoletých a vytrvalých druhů se na Centrálním záhonu výrazně změnil ve prospěch letniček. Každoročně vypěstujeme 350 druhů a odrůd letniček a dvouletek ze semen, které se v počtu 17 000 rostlin vysazují na Centrální záhon. Sortiment se mírně obměňuje podle hlavního tématu daného roku. Z hlediska genofondu nejcennější část představují původní botanické druhy (přibližně 70 taxonů), z nichž některé se samy přesévají. Vystavujeme také desítku šlechtitelských novinek oceněných zlatou medailí Fleuroselectu. Druhou část kolekce zahradních letniček tvoří 150 taxonů vegetativně množených rostlin vysazených v keramických nádobách a gabionových zídkách zejména v Ornamentální zahradě. Mezi nimi jsou nejvíce zastoupeny rody Coleus, Diascia, Felicia, Helichrysum a Phygelius.
Každoročně se konají Provázení s kurátorem zaměřené na určitou skupinu letniček. Přehled botanických druhů lze najít ve veřejné databázi Florius.cz a šlechtěných odrůd  na dotaz u správce sbírky.