Jdi na obsah Jdi na menu
 


Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

01.jpg

Kaktusy
 
Kurátor: Tomáš Procházka, tomas.prochazka@natur.cuni.cz
Přístupnost: Geograficky členěná expoziční část je veřejně přístupná v rámci vstupu do skleníku. Zásobní skleníky, které obsahují ucelené systematické sbírky, jsou přístupné především kolegům z ostatních botanických zahrad a vědeckým pracovníkům, vždy po předchozí domluvě
Založení sbírky: Termín založení sbírky je těžké jednoznačně stanovit. V období kolem roku 1844 již o kaktusech v zahradě zmínky jsou, bylo jich ovšem zatím poskrovnu. Přelom nastal pravděpodobně v období působení kurátora Rudolfa Šubíka, který sbírku kaktusů převzal v roce 1947 a začal ji rozvíjet. Na výstavě v roce 1959 podle záznamů zahrada prezentovala do té doby nebývalé množství kaktusů, především importů. Za zrod sbírky proto považujeme přibližně rok 1950
Sbírka je zaměřena především na klasické kulovité druhy kaktusů z hor Jižní Ameriky. Téměř ucelené jsou sbírky andských rodů Lobivia, Mediolobivia, Acanthocalycium, Rebutia a Sulcorebutia. Za zmínku stojí i další rody z nižších poloh, jako např. Echinopsis a Notocactus. Během posledních let byli doplněni i zástupci vzácnějších tropických rodů Melocactus, Discocactus a další, především brazilské a karibské taxony. Nechybí ovšem ani epifytní zástupci čeledi, primitivní listnaté druhy a mrazuvzdorné druhy severu i jihu amerického kontinentu. K červnu 2023 čítá naše databáze cca 4 500 různých položek rostlin z čeledi kaktusovitých.

daubenya-aurea.jpg

Jihoafrické sukulenty a geofyty
 
Kurátor: Tomáš Procházka, tomas.prochazka@natur.cuni.cz
Přístupnost: Část rostlin, především sukulentů, je vysazena ve veřejně přístupné expoziční části skleníku (tematické oblasti Malého Karroo, Namaqualandu, Namibie a jihovýchodu JAR). Další část sbírky je v zázemí, především sbírka cibulovin a geofytních šťavelů. Rostliny ze zázemí jsou vystavovány v době květu ve dvou zasklených vitrínách ve veřejně přístupné části. Kolegové z botanických zahrad a vědečtí pracovníci mohou po předchozí domluvě navštívit v doprovodu i zázemí.
Založení sbírky: Již v roce 1884 obsahuje náš Index Plantarum mnoho jihoafrických sukulentů, mimo jiné 102 zástupců kosmatcovitých a 67 zástupců rodu Aloe. Kdo se o sbírku tehdy staral, není známo, Index Plantarum tehdy vydal prof. Kosteletzky. Jihoafrickým druhům sukulentů se v zahradě dále věnoval kurátor Jaroslav Ullmann (1990–2008). Sbírka blížící se dnešní podobě byla založena v roce 2013 Tomášem Procházkou, který tehdy získal velkou část kolekce šťavelů od prof. RNDr. Jana Sudy, Ph.D. a začal sbírku jihoafrických geofytů   sukulentů dále rozvíjet.
Nejvýznamnější součástí sbírky geofytů je výzkumná kolekce jihoafrických zástupců rodu Oxalis, která je  pravděpodobně celosvětově největší svého druhu a čítá kolem 350 položek. Významně jsou pak zastoupeny i další skupiny jihoafrických geofytů se zimním růstem, především z čeledí Iridaceae, Asparagaceae a Amaryllidaceae (cca 550 položek).
Z jihoafrických sukulentů jsou nejbohatěji zastoupeny čeledi Aizoaceae, Crassulaceae a Asphodelaceae (dohromady cca 1 400 položek), naprostá většina rostlin ve sbírce má dokumentovaný přírodní původ.

slup.jpg

Mrazuvzdorné rostliny jižní Afriky

Kurátor: Tomáš Procházka, tomas.prochazka@natur.cuni.cz
Přístupnost:. Expozice je v bezplatně přístupných exteriérech zahrady. Nachází se v přední partii hned u hlavní cesty vpravo
Zakladatel sbírky: Tomáš Procházka
Založeno: 2017
Sbírka je zaměřena na rostliny z horských oblastí jižní Afriky, které mají potenciál přežít v celoroční venkovní kultivaci v podmínkách Prahy. Praha je klimaticky velmi specifická, má teplejší mikroklima než většina ČR. Sbírka je průřezová, obsahuje všechny typy rostlin, které u nás mají šanci přežít. Největší zastoupení mají sukulenty (Delosperma, Crassula), traviny, geofyty (především z čeledi kosatcovitých), botanické druhy kniphofií a zástupci čeledi Asteraceae (Helichrysum, Senecio, Berkheya). Řada druhů je zde teprve testována a pravděpodobně nikde jinde v ČR je nelze v trvalé venkovní kultuře spatřit (např. Erythrina zeyheri, Kniphofia multiflora). K červnu 2023 čítá sbírka cca 100 taxonů.

slup_1.jpg

Květena Českého krasu
Čekatelská národní sbírka

 
Kurátor: Eliška Konečná, eliska.konecna@natur.cuni.cz
Přístupnost pro veřejnost: Expozice je veřejnosti přístupná celoročně zdarma. Rostliny jsou vysazené na volno na skalce v rámci velké expozice Květena střední Evropy
Zakladatel sbírky: Rostliny Českého krasu byly na vápencové skalce „Karlštejn” v rámci expozice Květena střední Evropy pěstované již od jejího založení v roce 1904. Nacházely se tam však i rostliny s jiným původem. Od roku 2022 probíhá postupné obnovení této části expozice a sbírka bude dále zaměřená čistě na rostliny z této oblasti.
Počet rostlin kolekce v roce 2023 je 135, počítá se s průběžným rozšiřováním sbírky. Sbírka se věnuje druhům z botanicky bohaté oblasti Českého krasu. Již v dnešní podobě sbírka zahrnuje množství kriticky ohrožených druhů (kategorie C1 červeného seznamu), v čele s druhem včelník rakouský (Dracocephalum austriacum), který je součástí záchranného programu ex situ ochrany ohrožených druhů.