Jdi na obsah Jdi na menu
 


Průhonická botanická zahrada, Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

denpru.jpg

Denivky
 
Kurátorka: Zdeňka Zienertová, Zdenka.Zienertova@ibot.cas.cz
Přístupnost: od dubna do konce září, denně mimo pondělí, 9–17 hodin
Zakladatel sbírky: Milada Opatrná (VÚKOZ), Milan Blažek po roce 1980

Denivky jsou v botanické zahradě vysazené v několika expozičních celcích. Jedná se o záhony dokumentující vývoj šlechtění od nejstarších odrůd 19. století po novinky ve šlechtění, plané druhy, variabilitu Hemerocallis fulva a české šlechtění. Celkem pěstujeme 616 taxonů a kultonů, z toho je 71 položek především českého šlechtění zahrnuto do Národního programu genetických zdrojů rostlin.

kospru.jpg

Kosatce
 
Kurátorka: Zuzana Caspers, Zuzana.Caspers@ibot.cas.cz
Přístupnost: od dubna do konce září, denně mimo pondělí, 9–17 hodin Genofondové sbírky mimo návštěvnický areál nejsou veřejnosti přístupné.
Zakladatel sbírky: Milan Blažek
Založení: původně soukromá sbírka založená v roce 1956, v botanické zahradě od roku 1963
 
Rozsáhlá sbírka je rozdělena podle zahradnického členění kosatců na jednotlivé expozice – kartáčkaté kosatce (nízké, střední vysoké), prastaré odrůdy kartáčkatých kosatců (Iris ×germanica s. l., Iris pallida × I. variegata), sibiřské kosatce, japonské kosatce, vodní kosatce, kosatce skupiny Spuria, plané druhy bezkartáčkatých kosatců. Mimo to jsou součástí smíšených expozic cibulnaté kosatce různých skupin a plané druhy. Na ochranářských skalkách máme vysazeny jedince reprezentující variabilitu Iris pumila a Iris aphylla. Zahradní odrůdy jsou řazeny vývojově, od nejstarších odrůd po ukázku moderního šlechtění. Celkem pěstujeme 2 603 taxonů a kultonů, z toho je 487 položek zahrnuto do Národního programu genetických zdrojů rostlin. Ve sbírce je vysoké zastoupení odrůd vyšlechtěných Milanem Blažkem v botanické zahradě a dalších materiálů domácího původu. Vybrané klony kosatců slouží pro farmaceutický výzkum v Botanickém ústavu.


pivpru.jpg

Pivoňky
 
Kurátor: Pavel Sekerka, pavel.sekerka@ibot.cas.cz
Přístupnost: od dubna do konce září, denně mimo pondělí, 9–17 h
Zakladatel sbírky: Jaroslav Hofman
Založeno: před rokem 1965, rozšíření sbírky v osmdesátých letech Uljana Blažková

Pivoňky jsou vystaveny v expozicích podle zahradnického členění. Jedná se o expozice světového šlechtění dřevitých pivoněk (Paeonia ×suffruticosa) s vysokým zastoupením japonských a čínských odrůd, dřevitých pivoněk vyšlechtěných v ČR, dřevité Lemoinovy pivoňky (Paeonia ×lemoinei), vývoj světového šlechtění bylinných pivoněk, plané druhy a odrůdy pivoněk vyšlechtěných v ČR. Plané druhy jsou též součástí některých smíšených expozic (skalka, okraj lesa), podle jejich stanovištních nároků. Zahradní odrůdy jsou řazeny vývojově, od nejstarších odrůd po ukázku moderního šlechtění. Celkem pěstujeme 923 taxonů a kultonů, z toho je 47 položek zahrnuto do Národního programu genetických zdrojů rostlin.

snepru.jpg


Sněženky

Kurátor: Pavel Sekerka, pavel.sekerka@ibot.cas.cz
Přístupnost: během víkendu sněženek začátkem března
Zakladatel sbírky: Pavel Sekerka
Založeno: 2020
 
Sbírka vznikla díky studiu proměnlivosti Galanthus nivalis v přírodě během řešení výzkumného projektu č. TH04030115 „Metodologie ex situ konzervace lokálních populací ohrožených druhů rostlin v měnících se klimatických podmínkách“ programu EPSILON Technologické agentury ČR. Ve sbírce byly soustředěny především odchylky ve tvaru a zbarvení květu. Kromě nich jsou také součástí již dříve v Průhonicích pěstované plané druhy a historické odrůdy sněženek. Počet pěstovaných taxonů, klonů a odrůd je 233. Sněženky jsou vysazeny v kombinovaných záhonech s pivoňkami, trávnících a hajní expozici.

pruhonice---kmenotvorna-hrusen.jpg

Plané hrušně
Čekatelská národní sbírka

Kurátor: Pavel Sekerka, pavel.sekerka@ibot.cas.cz
Přístupnost: od dubna do konce září, denně mimo pondělí, 9–17 h
Zakladatel sbírky: Jiří Dostálek     
 
Na území botanické zahrady se nacházejí pozůstatky původního pomologického arboreta ze čtyřicátých let dvacátého století. Taxonomicky nejzajímavější je kolekce planých hrušní. Hrušně jsou naroubované na podnož hrušňové pláně s mezikmenem odrůdy 'Hardyova'. V současném stavu většina jedinců dožívá a bude třeba jejich přemnožení. Sbírka byla rozšířena kolekcí planých hrušní Arménie z botanické zahrady v Jerevanu a postupně je doplňována sběry z přírody.