Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jan (Johann) Ferdinand Koditek, tvůrce Bečovské botanické zahrady

Zahradnický rod Kodytků
jan-koditek-portret.jpgPříjmení Kodytek lze v 19. století nalézt v dnešním městysi Doudleby nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou) na panství pánů Bubnů z Litic. Matriční zápisy uvádí toto příjmení jak v Doudlebech, tak i v okolních vesnicích. V samotných Doudlebech je to u několika domů, kdy řemeslem většiny nositelů příjmení Kodytek bylo zahradnictví a krejčovství.  Nejstaršími známými zahradníky rodu Kodytek byli v Doudlebech na počátku 19. století František a Josef. František Kodytek žil v domě  s číslem popisným 43, kde se mu v letech 1816 až 1820 narodilo několik dětí.  Avšak ani jeden ze synů nenásledoval otce a na místo zahradnického si zvolili  krejčovské řemeslo.  
Jinak tomu bylo u potomků zahradníka Josefa Kodytka. Dva z jeho synů Josef  (narozen 1817) a František (datum narození není známo) následovali otce  a vyučili se zahradníky. František se zahradnictví věnoval v otcově domě, kde  se mu postupně narodilo devět dětí, z nich nestarší Jan (narozen 1838)  pokračoval v otcově profesi.  
Jan Kodytek st. nezůstal v rodné vesnici. Vstoupil do služeb hraběcí rodiny  Hompesch-Bollheim a měl na starosti zahrady a sady zámků v Nisku (dnes  Polsko, tehdy Halič) a Jaroslavicích (okr. Znojmo). Jemu a jeho manželce  Barboře (roz. Nelinska) se 24. února 1874 narodil v Kopki (dnes Polsko, tehdy  Halič, majetek hraběcí rodiny Hompesch-Bollheim) syn Jan Ferdinand.  Janova matka Barbora se nedožila synovy dospělosti. Nasvědčují tomu  inzeráty jejího muže, vdovce, otištěné v roce 1891 v několika rakouských  periodikách, jichž prostřednictvím hledal manželku. Snaha byla úspěšná. Dne  
8. srpna roku 1893 se v Jaroslavicích oženil s Annou Eleonorou, rozenou  Lederhofer (nar. 1843), původem z Währingu (dnes 18. městský okres  Vídně). 
A nyní k „našemu bečovskému“ Janu Koditkovi. Až po Jana Kodytka  staršího se příjmení v matričních knihách a pramenech objevuje zpravidla  s ypsilonem, až od něho a především u jeho syna Jana se stále více příjmení  píše ve tvaru Koditek.  
V letech 1892 a 1893 se Jan Koditek vyučil zahradnickému řemeslu,  pravděpodobně u svého otce. O několik let později, ve školním roce  1900/01, absolvoval vzdělávací kurz zahradnických příručí ve Vídni,  na nějž navázal úspěšným absolvováním vídeňské zahradnické školy.   
Před rokem 1904 přijal místo a titul Wandergartner nabídnuté mu  zemědělskou krajskou radou (Landwirtschaftlichen Gesellschaft) Horního  Rakouska v Mattighofen (Rakousko, spolkové země Horní Rakousy).  Wandergartner představoval zahradníka (dnešní terminologií lektora)  majícího přednáškami, péčí o vzorovou zahradu a názornými výsadbami  rozšířit povědomost o pěstování rostlin jak ve veřejném prostoru, tak  na soukromých pozemcích. Jan Koditek v rámci Rakousko-Uherska  pořádal přednášky. V tisku lze nalézt zprávy o několika z nich. 
vyukove-materialy-j.-koditka.jpg
Ukázky dobového vedení ovocných dřevin 
 
V březnu  roku 1906 to bylo pět přednášek s ukázkami péče o ovocné stromy  v hornorakouském městě Schalchen. O měsíc později pořádal obdobný Jan (Johann) Ferdinand Koditek, tvůrce Bečovské botanické zahrady ovocnářský kurz ve městě Kimpling. Na několika místech Horního Rakouska  se Jan Koditek věnoval nejen teorii, ale i zahradnické praxi. Byl například  autorem parku ve městě Altmünster (osazoval zde konifery ze zámeckého  zahradnictví v severočeském Jezeří). V témže městě měl Jan Koditek svatbu  s Terezií roz. Ebenzweier a 10. června 1904 se jim v tamním zámku  Ebenzweier narodila dcera Anna. Na severu Rakouska působil Jan Koditek  až do roku 1907, kdy jej dvorní zahradní ředitel císařských zahrad a botanické  zahrady v Schönbrunnu Antonín Umlauft (1858–1919) doporučil do služeb  šlechtické rodiny Beaufort-Spontin v Bečově nad Teplou.  
 
O činnosti Jana Koditka v Bečově nad Teplou 
Činnost vrchního zahradníka Jana Koditka v Bečově a na beaufortském  panství byla velmi rozsáhlá a rozmanitá. Lze jen stručně rekapitulovat jeho  největší počiny. Kontinuálně přebudovával a upravoval zámecké terasové  zahrady i hradní park. Byl to právě Koditek, kdo stál u zrodu na tehdejší dobu  velmi moderního zámeckého zahradnictví a sbírkových skleníků na pozemku  o rozloze přibližně 2,5 ha (dnes průmyslový areál Elektro, v. d.). Po roce 1918  zahradnictví navázalo jak prostorem, tak i tím, že se stalo zásobní zahradou,  na projekt botanické zahrady budované a opečovávané pak bez přerušení až do  roku 1945.  
 
kresba-becova-nad-teplou-od-jana-koditka.jpg
Bečov nad Teplou na dobovém obrázku z přelomu 20. století 
 
V profesním životě se Janu Koditkovi velmi dařilo, oproti tomu v osobním jej  potkalo několik rodinných tragedií. Před rokem 1911 mu zemřela manželka Terezie. On se však 6. června 1911 v Bečově znovu oženil s Františkou  Krausovou (narozena 1880). Několik let po smrti první ženy pochoval  i jejich společnou dceru Annu. Zemřela 1. března roku 1919  na tuberkulózu.  
Jan Koditek, v té době již jmenovaný zahradní inspektor, sám zemřel v německém Zschadrass při inspekční cestě 19. října 1940. Následně byl  převezen na hřbitov v Bečově nad Teplou, kde byl 26. října pohřben. Jeho  hrob byl objeven na bečovském hřbitově až v roce 2007 a jeho životopis byl  sestaven Jaromírem Tlustým v roce 2018. V současné době probíhá další  bádání.  
Jan Koditek, do nedávna zapomenutý špičkový zahradní a krajinářský  odborník, patří zcela jednoznačně do linie nejvýznamnějších zahradníků  působících v Čechách a ve střední Evropě.