Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prof. RNDr. Josef Podpěra

Prof. RNDr. Josef Podpěra
*1878     †1954

pobr.jpgZásadní osobností pro vznik Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity byl Prof. RNDr. Josef Podpěra. Narodil se 7. listopadu 1878 v Jílovém u Prahy. Po dokončení studií na gymnáziu v Praze a Mladé Boleslavi začal roku 1897 studovat na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity. V roce 1903 byl jmenován doktorem filozofie (PhDr.). Následně vyučoval na gymnáziích v Novém Bydžově, Olomouci a v Brně. Roku 1909 byl jmenován konzervátorem Moravského zemského muzea a o tři roky později se stal ředitelem jeho botanického oddělení.
Na počátku 1. světové války byl povolán jako důstojník do rakousko-uherské armády a v roce 1915 padl do ruského zajetí. Za dva roky vstoupil do československých legií a domů se vrátil až v roce 1920. Na nově založené Masarykově univerzitě v Brně se roku 1921 stal profesorem všeobecné a systematické botaniky na Přírodovědecké fakultě, kde začal s  udováním botanického ústavu, botanické zahrady i herbáře.
V rámci svého univerzitního působení vystřídal profesor Podpěra mnoho pozic, byl ředitelem botanického ústavu, v letech 1925 až 1926 a 1934 až 1935 byl děkanem Přírodovědecké fakulty a mezi lety 1937 až 1938 dokonce rektorem. Jeho zásluhou vznikla při univerzitě rozsáhlá botanická zahrada, byla založena jedna z největších botanických knihoven v České republice a zpracován herbář čítající dnes více než 600 000 položek.

bzbr.jpgSoučástí botanické zahrady založené profesorem Podpěrou byl od roku 1924 skleník, kde se pěstovala i Victoria amazonica (dříve V. regia). Leknín s největšími listy vykvetl již v prvním roce kultivace


Mimo svou vysokoškolskou práci byl aktivní v dobrovolných funkcích v mnoha přírodovědných spolcích. Byl dlouholetým členem České akademie věd a umění, Královské české společnosti nauk a Československé národní rady badatelské, které všechny po roce 1952 přešly pod Československou akademii věd. Také byl od roku 1936 po mnoho let místopředsedou Československé botanické společnosti. Dále byl účasten v mnoha přírodovědných i muzejních klubech a společnostech, kde často vykonával funkci předsedy. Byl i členem botanických společností v Bulharsku, Finsku, Polsku i Sovětském svazu.Jeho dílo zahrnuje na 200 původních prací. Mnoho nových rostlin i popsal. V databázi rostlinných jmen IPNI je jeho standardní autorská zkratka „Podp.“ uvedena u 131 záznamů. K jeho nejhodnotnějším dílům patří nedokončená Květena Moravy, Bryum generis monographiae prodromus a Conspectus muscorum europaeorum.
Popsal několik nových druhů, např. Carex otrubae, Jurinea velenovskyi, Thymus latifrons, Verbascum adrianopolitanum atd.
Některé taxony po něm byly i pojmenovány, např. Astragalus podperae, Elytrigia podperae, Euphorbia podperae, Myosotis podperae, Thinopyrum podperae, Trigonella podperae atd.
V listopadu 1953, krátce po 75. narozeninách, mu byla udělena hodnost doktora věd (DrSc.) a byl zvolen akademikem ČSAV. Nedlouho potom, 18. ledna 1954, Josef Podpěra v Brně zemřel.