Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kultivace v lednici na víno aneb Tuning nápojové vitríny

Mnohý pěstitel tropických rostlin se dříve či později setká s nesnadnou výzvou  v podobě druhů z vysokých hor. Přitom se často jedná o velice atraktivní  rostliny. Pravděpodobně díky kombinaci vysoké ozářenosti, vyššího  zastoupení některých vlnových délek světla a nízké teploty mají mnohé horské  druhy větší poměr velikosti květů vůči vegetativním částem rostliny. 
V blízkosti rovníku, kde je celý rok více méně podobná teplota, se totiž  setkáme s vysokou diverzitou rostlin v různých nadmořských výškách. 

andinia-dalstroemii-p688-img_9973.jpgAndinia dalstroemii 

Stálost  teploty během roku ale představuje pro pěstování v mírném pásmu poměrně  zásadní problém. Druhům z nejnižších poloh musíme po většinu roku přitápět,  aby měly svých obvyklých 30 °C. Poněkud snáze se pěstují druhy, které mají  větší rozšíření a zasahují do mírně vyšších poloh. Ty potom lépe zvládají  pokles teplot v zimě třeba i ke 20 °C. Pokud se však jedná o druhy adaptované  na vyšší polohy, tak jim sice může vyhovovat 20 °C v zimě, ale tuto teplotu pak  mohou vyžadovat celoročně. Udržet u nás v létě zmíněných 20 °C přitom není  vůbec snadné. Zde je nutno podotknout, že například v nadmořské výšce  3  000 m je na rovníku vyvinutý poměrně statný les s vysokou diverzitou. 
 
hofmeisterella-img_9614.jpg
Hofmeisterella sp. 
Teploty v takové výšce mohou za slunného dne přesahovat 20 °C a na noc  většinou klesají citelně pod 10 °C. Vše samozřejmě záleží na konkrétním  mikroklimatu, ale faktem zůstává, že takové druhy rostlin u nás bez  chlazení pěstovat prakticky nelze. 
Řešení se naskýtá několik. Elegantní je postavit klimatizovaný skleník,  kde lze vzduch na požadované hodnoty vychladit. To je ale nesmírně  nákladná záležitost, jak na pořízení, tak na provoz. Navíc má takové řešení  nevýhodu v tom, že většinou postavíme jeden chlazený skleník pro  všechny horské druhy. To samozřejmě nestačí, protože chlazení vyžadují  jak druhy, které nesnášejí více než např. 27 °C, tak i druhy, které se každou  noc potýkají s mrazem a ve dne si libují v teplotách kolem 10 °C.  Teoreticky bychom tedy takových chlazených skleníků potřebovali  alespoň pět s různými teplotami. Přitom se různé druhy liší i nároky  na vlhkost vzduchu, kterou nelze v rámci jednoho prostoru výrazně  rozčlenit. 
Relativně levné řešení je pěstování rostlin v podzemních sklepech pod umělým  světlem. Chlazení zde obstarává okolní půda. V zimě je zpravidla nutno trochu  přitápět, ale náklady budou patrně nižší než v případě chlazeného skleníku,  který zahřívá slunce. Ne každý má ale k dispozici pět sklepů s různou teplotou. 
lednice-img_1732.jpg
Celkový pohled na kultivační lednici 
 
Jiné řešení, které chci v tomto článku představit, spočívá ve využití  kultivačních boxů. V nejširším slova smyslu se jedná o tepelně izolovanou  skříň, která umí chladit, topit, svítit a někdy také zvlhčovat a vysušovat  vzduch. Profesionální kultivační boxy však nejsou levnou záležitostí – jejich  pořizovací cena se pohybuje ve stovkách tisíc korun. Navíc většinou nejsou  uzpůsobené k pěstování rostlin klasickými způsoby. Většinou jsou  konstruované pro kultivace in vitro, takže nejsou odolné stříkající vodě uvnitř  a také mají plné, neprůhledné dveře, které nepočítají s častou kontrolou kultur.  Výhodou může být precizní kontrola vnitřní teploty, která bývá v celém  prostoru homogenní. To ale pro pěstování sbírkových rostlin nepotřebujeme.  Mírné kolísání teploty nevadí a pokud bude v horní části trochu tepleji než  vespod, můžeme to s úspěchem využít pro různé druhy. Zároveň si musím jako  uživatel několika takových kultivačních boxů postěžovat na jejich častou  poruchovost, což dlouhodobé kultury ohrožuje na životě. 
Zajímavou alternativou je přebudování lednice na nápoje, chlazené vinotéky  či podobné chlazené „skříně“ pro potraviny. Tyto přístroje nejsou v udržení  vnitřní teploty zcela precizní, ale jsou relativně levné, snadno dostupné a často  mají omyvatelný vnitřek. Vzhledem k tomu, jak jednoduchou mají konstrukci,  jsou také relativně málo poruchové. Stačí trocha poctivé kutilské práce  a kultivační box může být na světě. Na tuto myšlenku jsem nepřišel sám.  
Inspirací mi byli domácí pěstitelé orchidejí z Polska i České republiky.  Dále se proto pokusím shrnout zkušenosti se svou lednicí v botanické  zahradě a doplnit je postřehy získanými u svých kolegů. 
Lednice, kterou mám vyzkoušenou, je „nápojová vitrína SGD-315-85“  značky Save. Nyní stručně něco k tomu, v čem spočívá její „tuning“.  Místo stropu má vyříznutou díru, ve které je zatmelené izolační vakuové  dvojsklo. Nad sklem, tedy vně vitríny, je pak konstrukce se třemi  zářivkami Philips MASTER TL5 HO Super 80 54W/865 a jedním  páskem LED diod „Cool White“. Tato konstrukce slouží jako hlavní zdroj  světla. Protože jsou ale v části vitríny poličky s květináči, na spodu těchto  poliček jsou připevněné LED pásky v hliníkových profilech, uzavřené  v průhledné smršťovací bužírce. Konce bužírky jsou utěsněné  nekorozivním tmelem. Většina pásků jsou diody „Cool White“, ale  doplňují je pásky „Red“ a „Blue“, což jsou barvy nejvíce využívané  fotosyntetickými pigmenty rostlin. Patrně by nebylo od věci doplnit  pásky také menším množstvím diod „Warm White“ a „Far Red“, ale to  jsem zatím nezkoušel. Všechny diody jsou napojené na ovladač umístěný  vně vitríny, který umožňuje naprogramování jejich různých intenzit  během dne. Pro průchody kabelů lze do stěn lednice snadno vyvrtat  otvory a následně je tepelně utěsnit montážní pěnou. 
Epidendrum escobarianum    epidendrum-escobarianum-img_9739.jpg   
 
 
                                          
Po vzoru jiných vitrín měl být vnitřní prostor osazen také několika ventilátory z počítače. Ty se  ale ukázaly jako zbytečné, protože samotná lednice zajišťuje dostatečný  pohyb vzduchu svým aktivním chlazením (tzn. vždy když se zapne chlazení,  tak se spustí i ventilátory lednice vhánějící vychlazený vzduch dovnitř). Pokud  by se ale jednalo o jiný typ lednice, mohou být ventilátory nezbytné. Vzduch  by v uzavřeném prostoru neměl být příliš vlhký a měl by se citelně hýbat.  Značné úsilí vyžaduje utěsnění různých spár, kterými by zálivková voda  vytékala z vnitřku lednice. Není s podivem, že je třeba přetmelit styčné plochy  vnitřních plechů. Co už překvapit může, je, že výrobce utěsnil průchody kabelů vskutku nekvalitním, vodopropustným tmelem. Takže je nutné  odmontovat vnitřní zadní stěnu a průchody kabelů přetmelit něčím  vodovzdorným. Třetí místo, kudy by voda vytékala, kam nemá, je podlaha u  dveří. Zde pomohlo natmelení jakési hrázky, která vytékání vody při otevření  dveří  zabraňuje. Aby voda řízeně odtékala, tak má lednice v podlaze vyříznutý  otvor a v něm zatmelené odpadní potrubí. Na něm je pod lednicí udělané  zakřivení sifonu, aby nedocházelo k profukování vzduchu. Zajímavé  technické řešení zvolil výrobce lednice pro odvod vody, která kondenzuje v  chlazení. Ven vede hadice, která ústí do plechové nádržky. Nejen, že je nádržka  příliš malá a přetéká (obzvláště při kultivaci rostlin), ale zároveň je důležitá  pro chlazení chladící kapaliny, a tak ji nelze jednoduše odmontovat. 
lepanthes-ionoptera-p1209-img_8969.jpg
Lepanthes ionoptera 
masdevallia-patriciana-p954-img_8556.jpgMasdevallia patriciana
 
Proto jsme  připevnili druhý odtok vody také u hladiny této nádržky. Užitečným detailem je  umístění celé lednice na zpevněné dřevěné paletě s připevněnými nábytkovými  kolečky s brzdou. To umožňuje její snadné přemístění, aniž by bylo nutné vyjmout  rostliny. Řízení vnitřní teploty obsluhuje terarijní termostat ThermoControl PRO II  (Lucky Reptile), který umožňuje kromě režimu spínání topení také režim spínání  chlazení a spínání světel. Tento přístroj navíc umožňuje čtyři různé úseky v cyklu.  Doba svícení je 12 hodin s tím, že diody se okolo této doby rozsvěcují postupně.  Noční teplota je okolo 9 °C, denní okolo 19 °C. Jednu hodinu po zapnutí světel a dvě  hodiny po vypnutí světel je nastavená teplota zhruba 14 °C. 
Pro monitorování podmínek v lednici slouží Darwikuk, jak je popsaný  na internetových stránkách společnosti pěstitelů masožravých rostlin Darwiniana.  Čidlo je chráněno proti stříkající vodě uříznutou plastovou zkumavkou „falkonou“. Popsaná konfigurace vyhovuje rostlinám z nadmořských výšek zhruba 2 500 až  3 700 m. Ve vitríně dobře rostou různé epifytické orchideje podčeledi  Epidendroideae, zato se nelíbí terestritům podčeledi Orchidoideae, které potřebují  vyšší příkon světla, méně zalévat a sušší vzduch. 
Jako příklady druhů, které zde spokojeně rostou, lze uvést Epidendrum  escobarianum, Fernandezia ionanthera, Hofmeisterella eumicroscopicaNeocogniauxia monophylla či různé druhy rodu Telipogon
Autor: Jan Ponert
 
telipogon-hausmannianus-img_3135_k.jpgTelipogon hausmannianus
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář